Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Možnosti využití interaktivní tabule při výuce českého jazyka u žáků se specifickými poruchami učení na základní škole - bakalářská práce

Možnosti využití interaktivní tabule při výuce českého jazyka u žáků se specifickými poruchami učení na základní škole - bakalářská práce

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Bakalářská práce se zabývá problematikou využití interaktivních technologií, především interaktivních tabulí, při výuce českého jazyka u dětí s dyslexií či dysgrafií. V teoretické části je zpracována problematika poruch učení, zaměřuje se na dyslexii a dysgrafii. Praktická část se věnuje využití interaktivních tabulí v praxi. Obsahuje dvě případové studie žáků, rozhovor mezi žáky a učitelkou českého jazyka a průzkumné šetření, které proběhlo mezi pedagogy. Jeho cílem bylo zjistit názor učitelů různých předmětů na využívání interaktivních tabulí ve výuce.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní škola profesora Zdeňka Matějčka
2.1
Historie
3.
Cílová skupina žáků
3.1
Žáci se specifickými poruchami učení a chování (SPU)
3.2
Projevy specifických poruch učení ve výuce
4.
Možnosti využití interaktivních tabulí při výuce dětí se SPU
4.1
Interaktivní tabule
4.2
Využití interaktivních tabulí při výuce českého jazyka na Základní škole
5.
Případové studie
5.1
Případová studie č. 1
5.1.2
Osobní anamnéza
5.1.3
Vývoj žáka v ČJ
5.1.4
Využití IT – konkrétní osvědčené příklady práce
5.1.5
Pohled žáka
5.1.6
Závěr
5.2
Případová studie č. 2
5.2.2
Osobní anamnéza
5.2.3
Vývoj žáka v ČJ
5.2.4
Využití IT – konkrétní osvědčené příklady práce
5.2.5
Pohled žáka
5.2.6
Závěr
5.3
Shrnutí případových studií
6.
Průzkum mezi pedagogy
7.
Závěr
8.
Použitá literatura

Úryvek

"3 Cílová skupina žáků
3.1 Žáci se specifickými poruchami učení a chování
Postavením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kam žáci se specifickými poruchami učení patří, ve škole, se zabývá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – podrobněji se pak touto problematikou zabývá vyhláška č. 73 ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Podstatným pro práci s těmito dětmi se stal Metodický pokyn ministryně MŠMT č.j. 23 472/92-21, k zajištění péče o děti se specifickými vývojovými poruchami učení v základních školách, aplikovatelný na základních a středních školách, včetně škol speciálních a praktických. Hovoří se zde o slovním hodnocení žáka, o individuálně vzdělávacím plánu a dalších důležitých ukazatelích.

Vytvoření světového konceptu specifických poruch učení je spjato především se jmény Werner a Strauss, kteří působili ve 30. – 40. letech minulého století ve Spojených státech amerických. Do literatury zavedli pojem „mozkové poškození“. Na jejich práci navázal například Cruickshank (1915-1992), zakladatel Mezinárodní akademie pro výzkum poruch učení.
V našich podmínkách byl originální koncept těchto poruch vypracován interdisciplinárním týmem spolupracovníků Krajské dětské psychiatrické poradny Středočeského kraje a Dětské psychiatrické léčebny v Dolních Počernicích, vedeného Kučerou.
Pokud jde o lehké mozkové dysfunkce, dospěla v roce 1996 komise pod vedením Clementse k následující definici: „Syndrom lehké mozkové dysfunkce se vztahuje na děti téměř průměrné, průměrné nebo nadprůměrné obecné inteligence s určitými poruchami učení nebo chování v rozsahu od mírných po těžké, které jsou spojeny s odchylkami funkce centrálního nervového systému. Tyto odchylky se mohou projevit různými kombinacemi oslabení ve vnímání, tvoření pojmů, řeči, paměti, v kontrole popudů nebo motoriky. Mohou vznikat z genetických variací biochemických nepravidelností.“ – zde Michalová (2003, str. 12) uvádí, že předpokládaný přenos je způsobený genem lokalizovaným na 6. nebo 15. chromozomu, perinatálním poškozením mozku či jinými onemocněními nebo poškozeními, prodělanými v průběhu let, jež jsou kritické pro rozvoj a zrání centrálního nervového systému anebo z příčin neznámých.
Již od padesátých let minulého století byly příčiny spatřovány převážně v nepříznivých činitelích působících prenatálně, perinatálně a postnatálně a tak je tomu dodnes.
Šturma uvádí (in Vágnerová, 1997, str. 127), že v případě specifických poruchu učení se jedná o oslabení schopností a vlastností řady psychických funkcí zodpovědných za řízení, kontrolu, regulaci, koordinaci a integraci chování v širokém smyslu slova. Jedná se zejména o úroveň aktivace, která bývá narušena v důsledku poruchy rovnováhy základních procesů podráždění a útlumu. Dále sem náleží schopnost sebekontroly. Významným činitelem je pozornost, jež zajišťuje selekci podnětů a vybírá z nich ty, které jsou pro organismus v dané chvíli podstatné.
Jednou z uváděných příčin, které pravděpodobně stojí za vnikem specifických poruch učení a ADD, je snížené množství buněčné tekutiny, uvolňované do mezibuněčného prostoru, cože vede k tomu, že se mozkové buňky jeví jako nedostatečně vyvinuté.
Michalová (2003, str. 11) poukazuje na poruchy v oblasti haptického vnímání – hmat, pohyby těla, vnímání pozice těla. Přestože tyto obtíže nejsou běžné, zasahují do některých oblastí školní výkonnosti, jako např. do využití kinestetického vnímání při pohybech ruky při psaní, udržení psaných písmen v řádku atp."

Poznámka

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.
Práce obsahuje schéma a několik grafů, rozsah čistého textu je necelých 23 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21844
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse