Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > My děti ze stanice ZOO - Christiane Felscherinow

My děti ze stanice ZOO - Christiane Felscherinow


Kategorie: Čeština, Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace, Moravský Krumlov

Charakteristika: Práce obsahuje yypracované maturitní téma - My děti ze stanice ZOO od spisovatelky Christiane Felscherinow. Práce rozebírá například téma, motiv, časoprostor, děj, aj.

Obsah

1.
Téma
2.
Motiv
3.
Časoprostor
4.
Děj
5.
Kompoziční výstavba
6.
Typy promluv
7.
Jazykové prostředky
8.
Postavy

Úryvek

"My děti ze stanice ZOO - Christiane Felscherinow
• Téma: příběh mladé dívky - narkomanky Christiane, kniha se snaží odradit od užívání drog.
• Motiv: drogy, úzkost, závislost, tlak, strach, prostituce, láska.
• Časoprostor: město, Berlín, Německo, 70. léta 20. století.
• Kompoziční výstavba: chronologický postup, místy retrospektivní, kniha se skládá z kapitol.
• Literární druh: epika - dílo, které má děj, popisuje skutečnost.
• Literární žánr: autobiografický román.
• Literární forma: próza
• Vypravěč/ lyrický subjekt: ich-forma, personální vypravěč - Christiana, do vyprávění jsou
vkládány občasné výpovědi dalších osob (její matky, vyšetřovatele).
• Postava: Christiana - hlavní postava, narkomanka, slabá osobnost, užívá heroin, na který si
vydělává prostitucí, není schopná se ze závislosti vymanit."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x566f194b91be8.zip (48 kB)
Nezabalený formát:
My_d_ti_ze_stanice_ZOO_christiane_felscherinow.pdf (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse