Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Myšlení a učení - maturitní otázka 1/3

Myšlení a učení - maturitní otázka 1/3


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o myšlení a učení. V první části autorka definuje pojem myšlení, dává ho do souvislosti s řečí, rozebírá problematiku myšlenkových reakcí. Druhá část se zaměřuje na jednotlivé typy učení - podmiňováním, pokusem a omylem, senzomotorické, verbální, pojmové, učení vhledem a řešením problémů a nápodobou. Následující maturitní otázku naleznete zde Psychologie - maturitní otázka 2/3.

Obsah

1.
Myšlení
1.1.
Charakteristika
1.2.
Myšlenkové reakce
2.
Učení
2.1.
Učení podmiňováním
2.2.
Učení pokusem a omylem
2.3.
Učení senzomotorické
2.4.
Učení verbální
2.5.
Učení pojmové
2.6.
Učení vhledem a řešením problémů
2.7.
Učení nápodobou

Úryvek

"MYŠLENÍ

-úzce souvisí s řečí
-řeč má dvě funkce:
1)Komunikace- dorozumívání (i u zvířat)
2)Nástroj myšlení: vznikají v ní nové pojmy (pouze u lidí)
-abstraktní myšlení: vytváření nových pojmů pomocí řeči coby nástroje myšlení
-pojem: souhrn vlastností typických pro daný předmět

-myšlení je psychický proces, který nám umožňuje poznávat okolní svět zprostředkovaně
-přináší nám možnosti řešit řešit nové problémy novou cestou
-postihuje podstatu, vztahy a souvislosti
-myslí i zvířata
-AHA okamžik: pochopení něčeho, tzv. rozsvícení v hlavě
-pojmový strom: nadřazené pojmy a jeho „podmnožiny“ -UČEBNICE
-smysl pro humor a chápání vtipů

-myšlenkové reakce:
1)SROVNÁNÍ: umožňuje vnímat rozdíly
2)ANALÝZA A SYNTÉZA: rozklad a sloučení, uvědomování si vztahů mezi částmi
3)ZOBECŇOVÁNÍ: generalizace; součástí je abstrakce, vydělujeme podstatné vlastnosti z věci, ty pak seskupujeme do určité skupiny
4)ANALOGIE: uvědomuje si u neznámého předmětu, že už jsme jej viděli, vyvozujeme poznatky o daném předmětu na základě jeho podobnosti s nějakým již známým předmětem, někdy vede k chybám a probíhá na základě zkušeností
5)DEDUKCE: matematika- z obecného vyvozujeme konkrétní vlastnosti, aplikujeme obecná tvrzení na konkrétní případy
6)INDUKCE: z konkrétních faktů vyvozujeme obecný závěr, užívá se v přírodních vědách s principem pozorování, vychází ze zkušeností
-konvergentní myšlení: podle zvyku
-divergentní myšlení: originální myšlení"

Poznámka

Práce má heslovitou formu. Nutná následná kontrola textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46eada8c4b344.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Mysleni_a_uceni.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse