Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Myšlení staré Indie a Číny

Myšlení staré Indie a ČínyKategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce popisuje základní druhy Indické a Čínské filosofie.

Obsah

1.
Indická filosofie
1.1
Pojmy
1.2
Budhismus
1.3
Džinismus
2.
Čínské myšlení
2.1
I-ťing
2.2
Konfucianismus
2.3
Taoismus

Úryvek

"INDICKÁ FILOSOFIE

Pojmy:

- Dharma = řád, který drží vše, co existuje
- Brahma = nedefinovatelná podstata všeho, zároveň nejvyšší duchovní princip a duše vesmíru
- v člověku se brahma projevuje jako Atman
- Karman = etické téma: naše činy se neztrácejí, nejsou zapomenuty a rozhodují o naší budoucnosti

- dokud člověk nenaplní míru dobrých činů, bude se jeho duch převtělovat do nových existencí, až
ji naplní, splyne atman + brahma → to je konečný cíl, vysvobození - Mókša

Buddhismus

- odvíjí se od základní zkušenosti, kterou učinil princ Siddharta Gótama → odešel do samoty hledat
řešení lidské bídy, odpověď našel ve chvíli vnitřního osvícení, svou zkušenost předával dál
- překročil hranice Indie a tím se stal světovou filozofií (náboženství)
- Buddhovo učení (dharma) bylo postupně uspořádáno do „Tří sbírek písem“ - Košů (Tripitaka)
- jeho základ lze nalézt ve 4 ušlechtilých pravdách, do nichž Buddha vtělil svou zkušenost

1) Vše v životě je strast
2) Příčinou strasti je touha, žízeň po životě
3) Zánik žízně, dosažení svobody od vášní, neulpívání, značí též zánik strasti
4) Cestou k zániku strasti je osmidílná stezka:

• stezka pravé víry
• stezka pravého myšlení
• stezka pravého mluvení
• stezka pravého jednání
• stezka pravého života
• stezka pravého snažení
• stezka pravé bdělosti
• stezka pravého soustředění

→ lze shrnout: mravný život, kultivace mysli a moudrost

- rozvíjelo se v několika směrech: a) Hínájána: Buddha jako učitel → filosofie
b) Mahájána: Buddha jako Bůh → náboženství

- název je rozdílný: Tibet - Lamaismus (Dalaima) / Japonsko - Šintoismus

Džinismus

- jeho zakladatel princ Vardhamána nazývaný Mahávíra se zřekl všech světských perspektiv a stal
se potulným asketou, dosáhl osvícení a probudil velké náboženské hnutí

- džinisté se rozdělili na dvě skupiny a) přísnější digambary - nazí (odění vzduchem)
b) umírněnější švétambary - bíle oděniČÍNSKÉ MYŠLENÍ
- v rytmu sil, které později dostaly název Jin a Jang
- význam v tvorbě harmonie, díky které se lépe dosahuje vytyčených cílů
- znak: kruh rozdělený na černou (jin) a bílou (jang), značící harmonii

I-ťing (Kniha proměn)

- „I“ značí v čínštině chameleóna (symbol změny), „ťing“ pojednání, proto tedy Kniha proměn
- jedinečný obsah tvoří 64 hexagramů (šestičar), odvozených od 8 trigramů
- základem těchto grafických symbolů jsou čáry: plná (jang) a přerušená (jin)
- čáry značí doplňující se energie → jsou protichůdné, ale neoddělitelné
- hexagramy později opatřeny vysvětlivkami, komentáři a průvodními texty - autorem Konfucius
- I-ťing je nazývána věšteckou knihou, lze podle ní usuzovat na vývoj situace
- věda je převážně založena na principu kauzality (příčinnosti), ale I-ťing ztělesňuje odlišnost:

a) čínského myšlení - čínský duch se orientuje právě na onen nahodilý aspekt situace, na tzv.
koincidence (případky), fungující na principech:

• trvalá přeměna, která harmonizuje krajnosti
• souběžnost věcí, dějů, světa a nás
• analogie: podobnost, zástupnost
• obrazovost: detail a celek nelze dělit"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5363361a1a5b0.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Mysleni_stare_Indie_a_Ciny.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse