Myslivost - tahák

Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text podrobně v heslech shrnuje poznatky o myslivosti z hlediska právního, organizačního, ale i z hlediska druhů zvěře, lovu, péče o zvěř a loveckých psů. Zvláštní oddíl je věnován osobnostem myslivosti, mezinárodním organizacím a odrazu myslivosti v umění.

Obsah

1.
Přerod lovce v myslivce
2.
Vývoj mysliveckého vzdělávání
3.
Sdružování myslivců
4.
Mezinárodní myslivecké organizace
5.
Významné postavy myslivosti
6.
Literatura, hudba, malíři, fotografové
7.
Myslivecká muzea a památky
8.
Myslivecké tradice
9.
Myslivecké zvyky při lovu zvěře
10.
Zvěř pernatá
10.1
Čeleď Potápkovití
10.2
Čeleď Kormoránovití
10.3
Čeleď Volavkovití
10.4
Čeleď Kachnovití
10.5
Řád Dravci
10.5.1
Čeleď Krahujcovití
10.6
Řád Hrabaví
10.6.1
Čeleď Tetřevovití
10.6.2
Čeleď Bažantovití
10.6.3
Čeleď Krocanovití
10.7
Řád Krátkokřídlí
10.7.1
Čeleď Chřástalovití
10.7.2
Čeleď Dropovití
10.8
Řád Dlouhokřídlí
10.8.1
Čeleď Slukovití
10.8.2
Čeleď Rackovití
10.9
Řád Měkkozobí
10.9.1
Čeleď Holubovití
10.10
Řád Sovy
10.10.1
Čeleď puštíkovití
10.11
Řád Pěvci
10.11.1
Čeleď Krkavcovití
11.
Řád Šelmy
11.1
Čeleď Kunovití
11.2
Čeleď Psovití
11.3
Čeleď Kočkovití
12.
Řád Hlodavci
12.1
Čeleď Hrabošovití
13.
Řád Zajíci
14.
Řád Sudokopytníci
14.1
Čeleď Prasatovití
14.2
Čeleď Jelenovití
14.3
Čeleď Turovití
15.
Chov zvěře
15.1
Stavy zvěře
15.2
Krmiva
15.3
Honitba
15.4
Obory
15.5
Bažantnice
15.6
Zdravotní stav zvěře
16.
Choroby Pernaté zvěře
16.1
Virová onemocnění
16.2
Bakteriální onemocnění
16.3
Plísňová onemocnění
16.4
Parazitární onemocnění
16.5
Metabolická a dietetická onemocnění
17.
Choroby Srstnaté zvěře
17.1
Virová onemocnění
17.2
Bakteriální onemocnění
17.3
Parazitární onemocnění
18.
Lov
18.1
Lovy osamělé (čekaná, šoulačka, slídění, lovy lestné)
18.2
Lovy společné (ploužení, naháňka)
18.3
Zvláštní způsoby lovu (norování, fretkování, sokolnictví)
18.4
Chytání zvěře spárkaté a drobné
18.5
Lapání
19.
Rozdělení loveckých psů z hlediska myslivecké praxe
19.1
Honiči
19.2
Barváři
19.3
Ohaři
19.4
Slídiči a retrívři
19.5
Norníci
19.6
Pracovní zkoušky loveckých psů
20.
Systém řízení myslivosti
20.1
Mezinárodní úmluvy
20.2
Myslivecké předpisy
20.3
Způsob kontroly ulovené zvěře
20.4
Zkoušky z myslivosti
20.5
Zákon o myslivosti
20.6
Zakázané způsoby lovu
20.7
Hrazení škody...
20.8
Vznik mysliveckého sdružení
20.9
Zacházení se zvěřinou
20.10
Přechovávání zbraní
20.11
Usmrcení toulavého psa
21.
Péče o zvěř
21.1
Udržení optimálních (tj. normovaných) stavů zdravé zvěře
21.2
Péče o zvyšování kvality honiteb (úživnost a krytové a klidové podmínky)
21.3
Péče o přikrmování zvěře v období nouze
21.4
Péče o ochranu před škodlivými činiteli
21.5
Péče o průběžný odstřel (zejm. u spárkaté)

Úryvek

“Přechovávání zbraní – Zákon o střelných zbraních a střelivu atd atd
- dle zákona: ocelová schránka/skříň splňující požadavky dle ČSN, uzamykatelná místnost, komorový trezor
- tak, aby výbuchem neohrozily, původní nebo splňující obaly, v suchu do 40C, mimo obytné místnosti, nenabité
dědictví – 2 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo pr. moci, požádat o vydání zbr. průkazu /výjimky
převod – oznámit do 10 prac. dnů od převodu zbraně a souč. předložit zbraň
zbrojní průkaz – osoba ČR, bezúhonná, spolehlivá, F+M+odborně způsobilá, věk 21/18, způs. k pr. úkonům
- doba platnosti 5 let, neprodlužuje se, min. 2 měsíce před uplynutím platnosti zažádat o nový
- do 10 prac. dnů nahlásit změny jména, bydliště...


Usmrcení toulavého psa
Podle § 14 zmíněného zákona smí myslivecká stráž (kromě jiného) "usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení."

Péče o zvěř
Cílem mysl. snažení je max. produkce zdravé zvěře (trofeje i zvěřina) při min. škod působené zvěří na zem., les., ryb. hosp
- předpoklady – vnitřní (zoologické, ekologické, etologické, fyziologické, genetické..)
- vnější = do jisté míry ovlivňovány lidskou činností = zahrnuto souborně pod pojem péče o zvěř
- za všestrannou péči odpovídá mysl. hospodář (navrhuje uživatel honitby do 15 dnů od nabytí pr. moci o uznání honitby)

1) udržení optimálních (tj. normovaných) stavů zdravé zvěře

Kmenový = počet jednotlivých druhů k určitému datu na určitém místě
- nejdůležitější jarní k.s. k 31.3. běžného roku, k upřesnění letní k.s. (v nich zahrnut i přírůstek)
- sčítání v I,II,III = jarní kmenové stavy průměrem minimálně z těch třech
Normovaný = optimální z hlediska skladby předepsaný orgánem státní správy = tabulky Mze (/plošnou jednotku)
- určí se celkový počet, poměr pohlaví, teoretický přírůstek dle koeficientu a poměr mezi věkovými třídami
- určení toho má zásadní význam pro plánování chovu a lovu zvěře
- normovaný stav by měl být naplněn k 31.3. každého roku
Únosný – nižší stav = honitba nedozvěřena (důsledek ekonomický i chovatelský)
- vyšší stav = přezvěření = zvýšení škod, snížení kondice, emigrace..."

Poznámka

Text obsahuje velké množství zkratek, které znesnadňují jeho srozumitelnost a orientaci v něm.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16892
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse