Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Náboženství Parsů

Náboženství Parsů


Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve stručnosti představuje místo, kde žijí Pársové. Popisuje jejich náboženské obřady, zvyky a tradice. Dále se pak věnuje Zoroastrovi, zakladateli jejich náboženství.

Obsah

1.
Úvod
2.
Zoroaster
3.
Obřady a tradice

Úryvek

"Zoroaster

Zoroaster (v perštině Zarathuštra) žil zřejmě v 6. století před Kristem. Stal se prorokem a hlásal spravedlnost a věrnost Ahura Mazdovi, Moudrému Pánu. On měl představovat dobro. Stejnou váhu však přikládal Angru Mainjovi, představiteli zla. To je důvod, proč se dá toto náboženství považovat za dualistické (víra ve dvě opačné, vyvážené síly dobra a zla). Ale přesto Zoroastr věřil ve vítězství dobra nad zlem a učil, že Ahura Mazda stvořil svět proto, aby lidé bojovali s Angru Mainjou. Proto považujeme Parsů za nábožensví monoteistické.
Pársové tedy uctívají život dobra, a věří, že dobré skutky budou odměňovány a zlé potrestány. Ať už v tomto nebo v příštím životě. Pársové totiž věří v posmrtný život, soudný den a příchod spasitele. Jak z textu vyplývá, nábožensví Pársů je velice morální a mírumilovné. Jeho členové jsou proslulí svou inteligencí, soudružností, zručností, zásluhami v obchodování, průmyslu, vzdělání a sociální péče.

Obřady a tradice

Pársové přikládají velkou úlohu rituálu a tradici, například očistě, modlitbě, nebo oběti – modlitby konají pětkrát denně a rovněž všechny významné okamžiky života spojují s obřady (narození, dospívání, sňatek, dítě, smrt…).
Mezi jejich hlavní obřad patří uctívání ohně. Oheň je totiž symbolem Ahura Mazdy a nesmí být ničím ani nikým znesvěcen, ani sluncem nebo zraky nevěřících. Je proto uložen v Ohňovém chrámu, kde se o něj s láskou starají. Pársové mají 3 druhy chrámů: Ataš Dadghan – většinou obyčejný dům určený jako modlitebna, Ataš Adaran – nachází se tam, kde žije alespoň 10 párských rodin a Ataš Behran, kterých je na světě pouze deset."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: hum_regx0004.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Nabozenstvi_Parsu.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse