Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Náhlá pulmonální dušnost a zásahy zdravotnické záchranné služby - absolventská práce

Náhlá pulmonální dušnost a zásahy zdravotnické záchranné služby - absolventská práce

Kategorie: Medicína

Typ práce: Absolventské práce

Škola: Vyšší odborná škola zdravotnická BÍLÁ VLOČKA s.r.o., České Budějovice

Charakteristika: Autor práce čtenáře nejprve obeznamuje s anatomií dýchací soustavy – u každé z části horních a dolních cest dýchacích je detailní popis. Poté následuje kapitola věnovaná fyziologii dýchací soustavy. Zde je uvedeno, jak dlouho vydrží člověk bez kyslíku, jsou popsány fáze dýchání, řízení dýchání a odpor dýchací soustavy. Další oddíl se zabývá dušností z pohledu fyziologie, podle charakteru, intenzity a příčiny. Dále jsou charakterizovány tři nejčastější příčiny dušnosti pulmonálního charakteru - astma bronchiale, chronická obstrukční pulmonální nemoc a aspirace. V závěrečné části je nastíněn postup zdravotnické služby při astmatu bronchiale, CHOPN, aspirace a popsán způsob provedení endotracheální intubace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Anatomie dýchací soustavy
3.
Fyziologie dýchací soustavy
4.
Dušnost
5.
Astma bronchiale
6.
Chronická obstrukční pulmonální nemoc
7.
Aspirace
8.
Zásahy zdravotnické záchranné služby
8.1
Astma bronchiale
8.2
CHOPN
8.3
Aspirace
8.4
Endotracheální intubace
9.
Závěr
10.
Resumé
11.
Seznam použité literatury
12.
Přílohy
12.1
Graf č.1: Vzájemné vztahy chorob
12.2
Tabulka č.1: Seznam přípravků užívaných k léčbě

Úryvek

Endotracheální intubace je zavedení rourky (tubusu) do průdušnice umožňující bezproblémovou výměnu dýchacích plynů. Jde o nejúčinnější způsob zajištění průchodnosti dýchacích cest. Endotracheální intubace může být provedena cestou ústní (orotracheální intubace) nebo nosní dutiny (nazotracheální intubace). Kromě takto zajištěné průchodnosti dýchacích cest je současně prevencí aspirace: té brání buď nafukovací těsnicí manžeta endotracheální rourky, nebo tamponáda hypofaryngu, o niž intubaci doplníme, provádíme-li ji s rourkou bez manžety. Endotracheální rourka dále umožňuje umělou plicní ventilaci s možností odsávání bronchiálního sekretu. Je indikována všude, kde je zapotřebí zajistit dýchání a průchodnost dýchacích cest.
Zásady provádění a instrumentace:
- bez dalších předběžných opatření ji lze provést pouze u postižených v ohrožení života.
- je subjektivně nepříjemná a vyvolává závažné reflexy (hypertenzi, křečovitý kašel, zvracení, zvýšení nitrolebního a nitroočního tlaku apod.), proto je třeba současné sedace postiženého, anestézie (eventuálně i s použitím svalových relaxancií).
- pro novorozence a malé děti používáme rourky bez těsnicí manžety a v odpovídající velikosti.
- u dospělých se těsnicí manžeta plní vzduchem tak, aby nezůstal volný prostor mezi rourkou a stěnou průdušnice (prevence zatečení tekutého obsahu z trávicího traktu do dýchacích cest a úniku vzduchu z dýchacích cest), nesmí však přitom stěnu průdušnice utlačovat, aby nedošlo ke vzniku otlaků a nekróz.
- provádí se po odsátí z dýchacích cest a po prodýchání nemocného 100% kyslíkem (preoxygenace).
- po intubaci nenecháváme pacienta pokud možno dýchat spontánně; spontánní dýchání přes tracheální rourku vyžaduje námahu a značný negativní tlak při vdechu.
- po každé změně polohy pacientovy hlavy je nutné překontrolovat i polohu rourky: hrozí nebezpečí posunutí do jednoho z bronchů nebo naopak nadměrné vysunutí."

Poznámka

Velmi pečlivě a podrobně vyhotovená absolventská práce pro obor Diplomovaný zdravotnický záchranář - vyšší zdravotnická škola.
Práce obsahuje samostatné přílohy: oponentský posudek k práci (komentář), graf a tabulku s léky. Vše je ve formátu MS Word (*.doc).
Součástí práce je také resumé v angličtině.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2536
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse