Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Náhodný diskontní faktor - esej

Náhodný diskontní faktor - esej


Kategorie: Finance

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci esejovitého charakteru, která se věnuje tématu náhodného diskontního faktoru a možnostem jeho vyjádření v podobě několika druhů modelů.

Obsah

1.
Pojem náhodný diskontní faktor a jeho vyjádření
2.
Model investora
3.
Faktorové modely
a) Model CAMP
b) 3-faktorový model
c) Vícefaktorové modely

Úryvek

" Dalším vyjádřením mohou být Faktorové modely, které přibližují diskontní faktor přímo, jako lineární funkci různých proměnných. V praxi se používá zápisu v podobě očekávané výnosové míry z aktiva a její citlivosti na faktory rizika. Očekávaná výnosová míra z určitého aktiva (E(Rti)) je stanovena jako součet jednotlivých cen za riziko podle faktorů rizika (γ) násobených citlivostí aktiva (β) vůči těmto faktorům rizika. Pro odvození citlivosti, vzájemných vztahů očekávaných výnosových měr aktiv a vysvětlujících faktorů rizika se nejčastěji používá regresivní analýza, což je pohled na časové řady realizovaných výnosností a hodnot vysvětlujících faktorů rizika. Jednotlivé odhady koeficientů vyjadřují citlivost na odpovídající vysvětlující faktory."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45dc1182b590a.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Nahodny_diskontni_faktor.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse