Nálevníci


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky se zaměřují na kmen nálevníků (Ciliophora). Obsahují zmínku o těle nálevníků, brvách, potravní strategii, pulzujících vakuolách či jádrech. O něco podrobněji se poté soustředí na pohlavní rozmnožování nálevníků. V závěru nechybí seznam zástupců, včetně základních informací.

Obsah

1.
Tělo
2.
Brvy
3.
Potrava, zpracování potravy
4.
Pulzující vakuoly
4.1.
Funkce
5.
Jádra
5.1.
Makronukleus
5.2.
Mikronukleus
6.
Rozmnožování
6.1.
Nepohlavní
6.2.
Pohlavní
7.
Zástupci

Úryvek

"- prvoci s nejsložitější stavbou těla
- živí se: a) bakteriemi, řasami, jinými prvoky
b) paraziticky
c) symbioticky
- na povrchu těla mají pelikulu + u různých skupin charakteristicky uspořádané brvy, membrány nebo
ciry
- brvy mají podobnou strukturu jako bičíky a slouží k pohybu a přivádění potravy k buněčným ústům
-koordinovanou činnost brv zajišťuje neuromotorický aparát
-na určité místě těla mají prohlubeň→ buněčná ústa, pro příjem potravy→ potrava pokračuje do
nálevkovitě zužujícího se buněčného hltanu, na jeho konci se vytváří potravní vakuola, ta se po
naplněni odpojí a putuje po těle po cyklické dráze = cyklóza
- do potravní vakuoly jsou vylučovány trávicí enzymy→ trávicí vakuola = trávení, vstřebávání a
rozvod živin
- nestrávené zbytky potravy vylučovány→ buněčná řiť
- v cytoplazmě sladkovodních druhů najdeme dvě pulzující vakuoly→ rytmicky se naplňují a následně
koncentrací vypuzují obsah ven z těla prvoka, funkce:
a) osmoregulační→ odstraňovaní nadbytečné H2O
b) vylučovací→ odstranění zplodin metabolismu
- u nálevníků najdeme dvě morfologicky i funkčně odlišná jádra:
a) makronukleus→ větší, vegetativní→ řídí vegetativní funkce
b) mikronukleus→ menší, generativní→ rozmnožovací
- rozmnožování: a) nepohlavní -příčné dělení
-pučení
b) pohlavní – konjugace
dva konjuganti se k sobě přiblíží buněčnými ústy→ rozklad makronukleů a
mikronukleusy se meioticky rozdělí→ vznikají 4 haploidní jádra, 3 zaniknou a 1 je
mitoticky rozdělí na: a) menší jádro→ migratorní – funkce samčího jádra
b) větší jádro→ stacionární – funkce samičího jádra
migratorní jádra se s částí cytoplazmy přelijí do partnerského konjuganta a
splynou s jeho jádrem stacionárním (synkaryon), poté se konjuganti od sebe
oddělí→ 3 mitotická jaderná dělení po sobě→ 8 jader -4 makro a
mikronukleusy→ 3 zanikají, 1 mitotické rozdělení a příčné dělení exkonjugantů→
vznik 2+2 noví jedinci (každý má dvojici makronukleů a 1 mikronukleus→ znova
proces dělení mikronukleů ve 2 v každém jedinci a příčné dělení buněk→ každý
z dceřiných jedinců má nakonec 1 mikro a makronukleuszástupci

trepka velká- bioindikátor organického znečištění vod (víc organických látek→ víc trepek)
slávinka obecná- pohyb na povrchu vodních rostlin
vejcovka, bobovka, ledvinovka, chobotěnka
mrskavka- přisedlá, korálkovitý makronukleus, nálevkovitý tvar
keřenka- přisedlá, vznik kolonie pučením
vířenka- přisedlá, příchytné stažitelné vlákno
rournatky- parazité, mají savé rourky→ vysávání kořisti
bachřci- silná pelikula, málo brv, symbiont v žaludku přežvýkavců→ pomáhá v něm trávit celulózu
kořenovec rybí- parazit v kůži ryb→ kožní onemocnění =krupice, přemnožení → † ryby"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x519753c73671f.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Nalevnici.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse