Nanovrstvy


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Práce je zaměřena na charakteristiku jednotlivých druhů nanovrstev a jejich možné aplikace. Jsou zde uvedeny pozitivní i negativní vklastnosti jednotlivých typů nanovrstev i jejich limitní faktory.

Obsah

1.
PVD vrstvy na bázi Ti, Al, N
1.1.
Dominantní postavení
1.2.
Dobré vlastnosti
1.3.
Zajištění dobrých vlastností
1.4.
V současnosti
2.
Strukturované vrstvy
2.1.
Zvýšená tepelná a chemická stabilita
2.2.
Lepší vlastnosti
2.2.1.
Multivrstvy
2.2.2.
Gradientní vrstvy
2.2.3.
Nanovrstvy
2.2.4.
Nanokompozitní vrstvy
3.
Technologie LARC
4.
Vrstvy na bázi Ti
4.1.
TiN
4.2.
TiCN
4.3.
TiAlN
5.
Vrstvy na bázi CrAlN
6.
Kluzné vrstvy
7.
Univerzální vrstva

Úryvek

"PVD VRSTVY NA BÁZI Ti, Al, N

- DOMINANTNÍ POSTAVENÍ NA TRHU S ŘEZNÝMI NÁSTROJI –k vysoce výkonnému obrábění
-25-55%
-Současný vývojový trend v oblasti AlTiN vrstev a nanovrstev bude doplňován nebo i nahrazen vývojem a použitím
nanokompozitních vrstev.
-DOBRÉ VLASTNOSTI-vysoká tvrdost- 25- 38 GPa
-vysoká odolnost vůči teplotě- ztráta 30-40% tvrdosti při cca 800 °C
-vysoká odolnost vůči oxidaci při vysoké teplotě
-nízká tepelná vodivost- o 30% nižší než u TiN vrstev

ZAJIŠTĚNÍ DOBRÝCH VLASTNOSTÍ- Existuje rozsáhlá řada velmi moderních řešení kombinujících různé poměry Ti : Al,
využívajících výhod multivrstevného uspořádání a zaměřených na využití výhod
různých technologií přípravy PVD vrstev včetně doplňkových prvku ve struktuře

- kombinace obloukového napařování a magnetronového naprašování
- filtrace makročástic u obloukových technologií
-optimalizace povlakovacích parametrů, které ovlivňují výsledné vlastnosti vrstvy i
při stejném složení;
-optimalizace krystalické struktury vrstev, která má zásadní vliv na korozivní
vlastnosti a odolnost vůči oxidaci;
-přidání některých prvku do struktury vrstev pro zlepšení oxidačních vlastností,
zjemnění struktury, zlepšení adheze atd. - Cr, Y, Zr, V, Hf, B, Si atd."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x561ea2e32b328.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
nanovrstvy.doc (69 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse