Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Národní divadlo

Národní divadlo


Kategorie: Literatura

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14, Olomouc

Charakteristika: Práce obsahuje pojednání o Národním divadle, jak o jeho definici, tak o vzniku, stavbě, rekonstrukcích, požáru a jejich zaměření.

Obsah

1.
Co je to Národní divadlo?
2.
Kde je Národní divadlo
3.
Na co se divadlo zaměřuje a kdo jej postavil
4.
Kdy byl položen základní kámen
5.
Jak postupovala stavba
6.
Premiéra divadla
7.
Požár divadla
8.
Rekonstrukce divadla

Úryvek

"Řadí se jako jedno z nejznámějších a nejvýznamnějších divadel České republiky.
Architektem divadla byl Josef Zítek a už z architektonického i historického hlediska je toto divadlo jedno z nejvýznamnějších staveb v ČR.
Je to rovněž příspěvková organizace České republiky, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR.

Umístění: Praha
Typ divadla: profesionální
Zaměření na: opera, laterna magika, balet, činohra
Styl divadla: neorenesance

Divadlo
Jeho historická budova vznikla roku 1883 a považuje se za první divadelní scénu ČR.
Divadlo je nositelem národního kulturního dědictví.
Pod správu divadla patří čtyři scény – Národní divadlo, Státní divadlo, Stavovské divadlo, Nová scéna

Stavba
Stavba Národního divadla trvala nesmírně dlouho.
Základní kámen slavnostně položili dne 16. května roku 1868 a to premiérou Smetanova Dalibora.

Položení základního kamene sledovaly stovky lidí. Zdroj: Wikipedie
Průběh:
- do 1868 – základy
- 1877 – střecha
- 1873 – výzdoba budovy
Na výzdobě divadla se podíleli: Bohuslav Schnirch, František Ženíšek, Josef Václav Myslbek, Mikoláš Aleš a další."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca půl strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57a5e7cc34876.zip (789 kB)
Nezabalený formát:
Narodni_divadlo.doc (816 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse