Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Národní hospodářství a jeho subjekty

Národní hospodářství a jeho subjekty


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje pojem ekonomie, ekonomika, národní hospodářství. Dále zpracovává ekonomické subjekty a členění firem v národním hospodářství.

Obsah

1.
Ekonomie
2.
Ekonomika
3.
Národní hospodářství
4.
Ekonomické subjekty NH
5.
Členění firem v NH

Úryvek

"Ekonomie
= společenská věda zkoumající ekon. praxi
= úzce spjatá s politikou a dalšími vědami (matematikou, fyziologii,..)

Národní hospodářství
= souhrn všech hospod. činností na území určitého státu uskutečn. podnikat. subjekty a občany."

Poznámka

Psáno v bodech

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4641ca91f1444.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Narodni_hospodarstvi.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse