Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Národnostní složení obyvatel Ostravy

Národnostní složení obyvatel Ostravy


Kategorie: Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci na téma národnostní složení obyvatel města Ostravy za rok 2001. Autor vycházel ze sčítání lidu provedené v tomtéž roce. Nejdříve porovnává národnostní složení města Ostravy, Brna a Prahy. V další části podává přehled národnostního složení České republiky od vzniku republiky až dodnes. V závěru se vrací ke sčítání lidu v Ostravě za rok 2001 a podává vysvětlení poklesu lidí hlásících se k jiným národnostem.

Obsah

1.
Úvod
2.
Národnostní složení obyvatel města Ostravy
3.
Národnostní složení České republiky
4.
Závěr
5.
Prameny
6.
Obrázek

Úryvek

„Tabulka č.1 – Porovnání národnostního složení města Ostravy.
Sčítání ze dne: Obyvatelstvo celkem V tom národnost
česká morav-ská slezská sloven-ská německá polská romská ukrajin-ská rusín-ská maďar-ská ostatní a nezj.
3.3.1991 327,371 266,611 29,271 3,499 17,508 571 1,120 1,593 186 41 1,035 5,936
1.3.2001 319,293 283,443 7,297 951 10,577 584 919 691 ? ? ? 14,831
Sčítání ze dne 3.3.1991 a 1.3.2001

Když se podíváme na srovnání počtu obyvatel celkem, můžeme si povšimnout klesajícího počtu obyvatel, který se projevuje všude ve světě (podíváme-li se na tab.č.3, i zde můžeme vidět pokles v celorepublikovém srovnání).
Počet obyvatel, kteří se hlásí k české národnosti zůstává procentuálně téměř shodný – je zde navýšení o 16,832 obyv., zato vidíme patrný pokles u obyv., kteří se hlásí k národnosti slezské – vidíme zde pokles o 69%, a u národnosti moravské je pokles ještě větší – o 75%.
U dalších dvou národností – romské a slovenské se také jedná o pokles. U obyvatel národnosti slovenské si to vysvětluji tím, že po rozdělení ČR a SR bylo nutné, aby si občané slov.národnosti, kteří měli trvalé bydliště na území ČR a chtěli zde zůstat a mít všechny sociální výhody, změnili národnost ze slovenské na českou. U Rómů si tento, asi 57% pokles vysvětlit neumím.“

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, fotografie a mapu. Čistého textu v práci jsou cca 2 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: anat_geog0002.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Narodnostni_slozeni_mesta_Ostravy.doc (75 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse