Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Nástup Habsburků v českých zemích

Nástup Habsburků v českých zemích


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky popisují události za panování Ferdinanda I. českým zemím a krátce se zmiňují i o jeho nástupci Maxmiliánu II.

Obsah

1.
Ferdinand I.
2.
Maximilián II.

Úryvek

"Nástup Habsburků v Českých zemích

- Stavové nechtějí přistoupit na nástup Ferdinanda, ale po slibech náboženských práv ho zvolili 1526
Ferdinand I. (1526 - 1564)
- od 1526 byl i Rakouským vévodou a 1556 císařem SŘŘ, již od 1531 králem
- mnohonárodnostní nebo podunajská monarchie – České země, Rakouské země, Uherské království
- 1529 obsadili Turci Budín (hl.m. se stal Prešpurk až do 18. stol.) patří sem Slovensko, Z Uhry, Chorvatsko, zbytek se stal Budínským pašalikem (Turci)
- hospodářsky jsou nejdůležitější české země, otevřeny Jáchymovské doly (Šlikovský tolar)
- Ferdinand vládne centralisticky z Vídně, nerušil zemské sněmy, ale podřídil je sobě a tak porušuje stavovská práva, jak měšťanů tak šlechty
- nemohl připustit ani náboženské svobody, které omezuje
- vypisuje nové daně, za které vede války
- 1546 – 7 přiostření situace, kdy vypukla Šmalkaldská válka, Ferdinand svolal českou zemskou hotovost na pomoc SŘŘ, ale stavové se nesešli, protože Čechy nebyli v ohrožení a vypuká 1. stavovský odboj, jeho chybou byla nesjednocenost opozice proti Habsburkům
- Ferdinand potlačil odboj a zakázal jednotu bratrskou a věznil Jana Augustu (biskupa jednoty), popraveni vůdci povstání a jejich majetek zkonfiskován, posílení ústřední moci a oslabení moci stavů
- 1549 si nechal stavy potvrdit dědičnost Habsburků na český trůn
- 1556 pozval Ferdinand do Čech jezuity v rámci rekatolizace (asi 9, zakládají kolej Klementinum, kostel sv. Salvatora)
- 1547 zemřela jeho manželka Anna Jagellonská, měli spolu 15 dětí – postavil pro ni letohrádek (od 18. stol. Belveder) v souvislosti se zřízením královské zahrady, projekt Paola della Stella (dokončena 1561, vnitřky 1563), nazván rovněž letohrádkem královny Anny
- byl rovněž Uherským králem, po roce 1529 Jan Zápolský získal Sedmihradsko (sedmihradský vévoda), jinak Habsburky přijali jako ochranu před Turky
Maxmilián II. (1564 - 1576)
- byl jeden z Habsburků, který sympatizoval s lutheránství, nebyl tedy ortodoxním katolíkem jako většina
- 1575 čeští stavové ústně dohodli s panovníkem českou konfesi – příslib náboženských svobod, který nebyl nikdy potvrzen písemně"

Poznámka

Data jsou značena barevně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509c0da7217bc.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Nastup_Habsburku_v_ceskych_zemich.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse