Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Nature, environment - maturitní téma (příroda, životní prostředí)

Nature, environment - maturitní téma (příroda, životní prostředí)


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce se zabývá stručně obecnou charakteristikou přírody a pojmu životní prostředí. Následuje pár slov o lokálních a globálních problémech. Podrobněji rozebírá kácení pralesů a ohroženými druhy zvířat. Práce je ukončena shrnutím.

Obsah

1.
What is the evnironment
2.
Local problems
3.
Global problems
4.
Cutting down rainforests
5.
Endangered animals
6.
Conclusion of the topic

Úryvek

"The environment is uniting four parts: biosphere, hydrosphere, atmosphere and lithosphere. These parts used to be in balance on the Earth, but since a human appeared on the Earth, everything has been changing. First of all I’d like to say something about local and global problems and then I will choose some of the most discussed topic in the environment.

I think, that everyone could think of some local problems. I personally think, that these are the problems, which folks can actually reduce. This mean for example recycling waste, using public transport more or using other means of transport like bike. And we can definitely limit the using of cars just to get through the city.

The global problems are not that easy to solve. The most known global problems are for example global warming, ozone holes, too much waste, global diseases, cutting down rainforests etc. I think, that with these problems we can’t do that much, except for the waste, because they mostly come from the nature, even though we caused them."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56a3c7a1067da.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
MO__._6_Nature__environmental_problems.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse