Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Návrh na úpravu výkonu rodičovské zodpovědnosti

Návrh na úpravu výkonu rodičovské zodpovědnosti


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vzor návrhu na úpravu výkonu rodičovské zodpovědnosti, jak jej sepisují sociální pracovníci s klienty. Návrh řeší svěření dítěte do péče jednoho z rodičů a platbu výživného.

Úryvek

“ Okresnímu soudu v Ostravě

Matka:
Božena Roubalíková, narozena 1. 7. 1976, trvale bytem Ostrava – Poruba, Hl. třída 630

Otec:
Václav Roubalík, narozen 9. 8. 1967, trvale bytem Ostrava – Poruba, Hl. třída 630, fakticky bytem Mor. Ostrava a Přívoz, Nádražní 3, u pí. Bestové Hany.Návrh na úpravu výkonu rodičovské zodpovědnosti k nezl. Petru Roubalíkovi, narozenému 3. 3. 1997I.

Manželství bylo uzavřeno 1. 8. 1996 před úřadem městského obvodu Mor. Ostrava a Přívoz, z něhož se narodil syn Petr Roubalík a to 3. 3. 1997. Manželství stále trvá, avšak od 1. 12. 2004 manželé společně nehospodaří a žijí odděleně.

Důkazy: oddací list, rodný list, výslechy obou účastníků.II.

Otec Václav Roubalík žije u pí. Bestové Hany a matce Boženě Roubalíkové dobrovolně přispívá na domácnost částkou 2 000,- měsíčně. Zda-li přispívá u pí. Bestové matka neví. Na syna Petra Roubalíka nepřispívá nic. Za nájem bytu platí matka 1 500,- měsíčně a za inkaso 2 500,-. Petr Roubalík navštěvuje 2. tř. Základní školy, má zvýšené výdaje, neboť navštěvuje fotbalový oddíl FC Baník Ostrava, a tyto výdaje činí 1 500,- měsíčně. Dále pak 3krát do roka matka hradí 500,- na koupi sportovních potřeb – na to otec také nic nepřispívá. Matka pracuje jako kuchařka u Fa SODEXHO a její průměrný měsíční čistý příjem činí 9 000,-. Otec je zaměstnán jako výrobní náměstek ISPAT NH a jeho měsíční čistý příjem činí 30 000,-. Žádný z manželů nemá jinou další vyživovací povinnost. Návrh na určení vyživovací povinnosti mezi manželi ještě nebyl podán.

Důkazy: výslechy obou účastníků, potvrzení o výši příjmů a částku na zvýšené výdaje
nezl. Petra, nechť si vyžádá soud.III.

Vzhledem k tomu, že manželé společně nehospodaří, společně a nerozdílně se nepodílejí na výchově syna, matka žádá o úpravu výkonu rodičovské zodpovědnosti k nezl. Petrovi Roubalíkovi"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x474aa91a21410.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Navrh_uprava_rod_zodpovednosti.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse