Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Návrh prodejní galerie s prodejnou a bistrem - bakalářská práce

Návrh prodejní galerie s prodejnou a bistrem - bakalářská práce

Kategorie: Architektura/Zahradní architektura, Konstruktérství

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout prodejní galerii s prodejnou a bistrem v Ostravě Porubě. První část obsahuje průvodní a technickou zprávu k tomuto objektu. Uvádí základní identifikační údaje stavby, zabývá se jejím urbanistickým, dispozičním a také technickým řešením. Druhá část se zabývá konstrukcí hlavního schodiště. Cílem bylo navrhnout a posoudit danou konstrukci na mezní stav únosnosti a použitelnosti.

Obsah

1.
Úvod4
2.
Architektonicko-stavební část
2.1.
Základní identifikace stavby
2.1.1.
Identifikační údaje stavby
2.1.2.
Charakteristika staveniště
2.1.3.
Umístění stavby
2.2.
Architektonicko-dispoziční řešení objektu
2.2.1.
Architektonicko – urbanistické řešení
2.2.2.
Dispoziční řešení
2.2.3.
Konstrukční řešení objektu
2.3.
Stavebně technické řešení objektu
2.3.1.
Hrubé terénní úpravy a zemní práce
2.3.2.
Základy
2.3.3.
Izolace proti zemní vlhkosti
2.3.4.
Svislé konstrukce
2.3.5.
Vodorovné konstrukce
2.3.6.
Schodiště
2.3.7.
Výtahy
2.3.8.
Podlahy
2.3.9.
Výplně otvorů a prosklené fasády
2.3.10.
Úpravy povrchů
2.3.11.
Tepelné izolace
2.3.12.
Střecha
2.3.13.
Klempířské konstrukce
2.3.14.
Konstrukce truhlářské
2.3.15.
Konstrukce zámečnické
2.4.
Technické vybavení objektu
2.4.1.
Vnitřní rozvody vody, vodovodní přípojka
2.4.2.
Vnitřní kanalizace a kanalizační přípojka
2.4.3.
Vnitřní rozvody elektřiny a elektrická přípojka
2.4.4.
Vytápění objektu
2.4.5.
Sanitární keramika
2.5.
Zpevnění plochy
2.6.
Protiradonové opatření
3.
Část konstrukční
3.1.
Popis konstrukční části
3.2.
Schéma a model konstrukce
3.3.
Skladba a výpočet zatížení
3.3.1.
Stálé zatížení ZS_1
3.3.2.
Nahodilé zatížení ZS_2 (Užitné)
3.4.
Schéma zatížené konstrukce
3.4.1.
Stálé zatížení ZS_1
3.4.2.
Nahodilé zatížení ZS_2 (Užitné)
3.5.
Výpočet modelu
3.5.1.
Vnitřní síly – ohybové momenty
3.5.2.
Přetvoření konstrukce
3.6.
Výpočet a návrh výztuže pro směr x
3.6.1.
Výpočtové hodnoty
3.6.2.
Materiálové charakteristiky
3.6.3.
Geometrie
3.6.4.
Návrh ohybové výztuže
3.6.5.
Posouzení
3.6.6.
Konstrukční požadavky
3.6.7.
Návrh rozdělovací výztuže
3.7.
Výpočet a návrh výztuže pro směr y
3.7.1.
Výpočtové hodnoty
3.7.2.
Materiálové charakteristiky
3.7.3.
Geometrie
3.7.4.
Návrh ohybové výztuže
3.7.5.
Posouzení
3.7.6.
Konstrukční požadavky
3.7.7.
Návrh rozdělovací výztuže
3.8.
Posudek použitelnosti
3.9.
Závěrečné zhodnocení
4.
Závěr
5.
Seznam použité literatury

Úryvek

"2.2. ARCHITEKTONICKO – DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU
2.2.1. Architektonicko – urbanistické řešení
Hlavním předmětem tohoto projektu bylo navrhnout prodejní galerii, která v této lokalitě vytvoří chybějící prostory pro obchod a podnikání.
Cílem tohoto projektu bylo plně využít danou plochu pozemku v podobě nákupního centra, popřípadě jinou budovu občanského vybavení a také vytvořit místo pro relaxaci a odpočinek, které v této oblastí chybí. Parcela bude ze dvou třetin zastavěna dvěma budovami, určenými pro obchod a podnikáni. Jedna třetina pozemku bude využita pro komunikaci, přilehlé zelené plochy a malé parkoviště, které pokryje asi patnáct procent celkových parkovacích míst. Zbylých osmdesát procent parkovacích míst pokryjí dvoupodlažní podzemní garáže, které se budou nacházet pod obchodními domy a budou zaujímat celou plochu pozemku.
Prodejní galérie bude mít půdorysný rozměr asi 60x60m. Součástí bude menší parkoviště ze severozápadní strany. Zásobování bude řešeno z jihovýchodní strany. Příjezd a vjezd do podzemních garáží bude řešen po ulici Francouzské, která je ukončena kruhovým objezdem. Daná budova je řešena jako pětipodlažní s prosklenou fasádou a prosklenou střešní konstrukcí, která bude zakrytá ocelovou vaznicovou konstrukcí.
V prvním nadzemním podlaží budou umístěny prodejní prostory se sociálním zařízením a zásobováním pro obchodní dům. V druhém nadzemním podlaží budou umístěny rovněž obchodní prostory, dále bistro, kanceláře a sociální zařízení pro zákazníky. V třetím nadzemním podlaží budou umístěny obchodní prostory, kanceláře, a vchod do přemostění a následně do druhého objektu. V prvním a druhém podzemním podlaží budou umístěny podzemní garáže a technické zázemí objektu.
Celý areál je navržen dle požadavků místního stavebního úřadu. Je navržen tak, aby co možná nejlépe zapadal do této lokality. Budovy ze severozápadní strany jsou řešeny jako pětipodlažní, z jihozápadní jako třípodlažní a z jihovýchodní jako dvacetipodlažní panelové domy. Barva fasády je v odstínu oranžové, prvky jako je například vstup atika atd. jsou odstínu červené.

2.2.2. Dispoziční řešení
Prodejní galérie je řešena jako pětipodlažní s proměnlivou konstrukční výškou viz. Výkres č.4 Řez A-A. Tři podlaží budou nadzemní pro účel prodeje a řízení obchodu a dvě jako podzemní pro účel parkovaní a technického zázemí. Objekt bude mít pět vchodů. Hlavní, sloužící pro hlavní komunikaci prodejny, dva únikové, situováné na severozápadní a jihozápadní straně budovy a konečně čtvrtý a pátý pro zásobování a vjezd do podzemních garáží."

Poznámka

Práce obsahuje množství vzorců, grafů, schémat, tabulek a fotografií. Rozsah čistého textu je necelých 17 stran. Přílohy nejsou součástí práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21886
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse