Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nedokonalá konkurencia- monopol

Nedokonalá konkurencia- monopol

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín

Charakteristika: Seminárna práca sa sústreďuje na definovanie všektých druhov konkurencie. Detailnejšie sa sústreďuje najmä na monopol ako formu nedokonalej konkurencie. V práci som skúmala charakteristiku, zisky, príjmy monopolistických firiem a taktiež ich reguláciu na trhu.

Obsah

Obsah:
1.
ÚVOD
2.
KONKURENCIA
2.1.
DOKONALÁ KONKURENCIA
2.2.
NEDOKONALÁ KONKURENCIA
3.
MONOPOL
3.1.
CHARAKTERISTIKA MONOPOLOV
3.2.
VZNIK MONOPOLOV
3.2.1.
Výlučné ovládanie významných vstupov
3.2.2.
Prirodzený monopol
3.2.3.
Udelením licencii a koncesii
3.2.4.
Udeľovanie patentov
3.3.
PRÍJMY MONOPOLU
3.4.
ZISK MONOPOLU
3.5.
PRIRODZENÝ MONOPOL
4.
VÝHODY A NEVÝHODY MONOPOLOV
4.1.
VÝHODY MONOPOLOV
4.2.
NEVÝHODY MONOPOLOV
5.
REGULÁCIA MONOPOLOV
5.1.
DANE
5.2.
CENOVÉ KONTROLY
5.3.
ŠTÁTNE VLASTNÍCTVO
5.4.
PROTITRUSTOVÁ POLITIKA
5.5.
EKONOMICKÁ REGULÁCIA
5.6.
CENOVÁ REGULÁCIA
5.6.1.
Regulácia formou miery zisku
5.6.2.
Regulácia formou ceny alebo cenového stropu
6.
PRÍKLAD Z PRAXE
7.
ZÁVER
8.
ZOZNAM OBRÁZKOV
9.
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
10.
INTERNETOVÉ ZDROJE

Úryvek

"Monopol vyvoláva často predstavu o firme, ktorá zarába vysoké zisky bez ohľadu na záujmy a potreby spotrebiteľov. V tejto práci sa pokúsim vysvetliť, čo monopol vlastne je, dozvedieť sa, prečo a ako vzniká, aké sú jeho výhody a nevýhody, čím nás všetkých ovplyvňuje no tiež obmedzuje, ako je možné mu zabrániť a zmierniť jeho tlak na ostatné firmy. Táto téma ma zaujala hlavne preto, lebo som nikdy celkom nevedela čo smiem a čo nesmiem označiť za monopol a stále viac som počúvala z médií o monopolne postavených firmách, ktoré vraj ovládajú celý trh. Preto som chcela zistiť či to tak naozaj je alebo existujú aj monopoly pre spoločnosť priaznivé.
2. Konkurencia

Trhová konkurencia je proces, v ktorom sa stretávajú subjekty trhu, pričom každý z nich sa snaží dosiahnuť maximálnu hmotnú výhodu, teda najvyšší zisk. Je to jeden z prvkov trhového mechanizmu. Z hľadiska podmienok vládnucich na trhu ju členíme na dokonalú a nedokonalú .
2.1. Dokonalá konkurencia

Dokonalá konkurencia je hypotetická situácia, keď ani jeden výrobca nemôže ovplyvniť trhovú cenu. Predpokladá sa veľký počet malých podnikov, vyrábajúcich jeden druh produktu rovnakej kvality, teda produkty sú homogénne, pričom podiel jednotlivých výrobcov na trhu je taký malý, že prípadné zníženie či zvýšenie ich počtu nemôže ovplyvniť výšku a vývoj trhových cien. Jedinou cestou ako zvýšiť zisk z predaja je neustále znižovať výrobné náklady oproti iným výrobcom. Dokonalá konkurencia by teoreticky existovala len vtedy, ak by všetci účastníci na trhu mali vytvorené úplne rovnaké podmienky. [5]
2.2. Nedokonalá konkurencia
Druhým typom konkurencie je nedokonalá konkurencia. Nedokonalá konkurencia znamená nedodržanie podmienok uvedených pri dokonalej konkurencii. Nastáva teda vtedy, ak je jedna, prípadne niekoľko firiem tak silných, že ovplyvnia cenu alebo rozhodovanie iných firiem.
Základný rozdiel medzi dokonalou a nedokonalou súťažou spočíva v cenovej pružnosti dopytu. V dokonale konkurenčnom trhu je totiž krivka zodpovedajúca individuálnemu dopytu, ktorá je dokonale pružná a rovnobežná s vodorovnou osou. V tomto prípade teda každé sebemenšie zvýšenie ceny úplne obmedzí množstvo, ktoré sú spotrebitelia ochotní spotrebovať.
Naopak v nedokonale konkurenčnom trhu je krivka, ktorá už nie je dokonale pružná a má tvar klesajúcej krivky.
Samozrejme v dokonalej aj nedokonalej konkurencii sa firma snaží maximalizovať svoj zisk tak, že vyrába také množstvo tovarov, pri ktorom sa jej hraničné náklady rovnajú hraničným príjmom. Pri dokonalej konkurencii sú však hraničné príjmy rovnaké ako tržná cena a naopak pri nedokonalej konkurencii je ako následok nutnosti znižovania cien pri zvyšovaní objemu produkcie hraničný príjem nižší ako predajná cena. Hraničný príjem je tu vlastne znížený o ušlý zisk, ktorý vznikol kvôli tomu lebo firma musela znížiť ceny celej svojej produkcie. Nedokonale konkurenčná firma však v snahe maximalizovať svoj zisk vyrobí menej tovarov ako je množstvo pri ktorom je cena rovnaká ako hraničné náklady. Tento rozdiel voláme stratou efektívnosti vznikajúcou v dôsledku nedokonalej konkurencie. [6]
Nedokonalá konkurencia prevláda v odvetví vtedy, keď individuálni predávajúci určitým spôsobom kontrolujú cenu tovaru v tomto odvetví. Nedokonalá konkurencia však neznamená, že firma úplne kontroluje cenu svojho produktu."

Poznámka

Práce obsahuje grafy a obrázky o rozsahu 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28596
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse