Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Negativní vlivy v rodině a jejich důsledky

Negativní vlivy v rodině a jejich důsledky

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá negativními vlivy v rodinné výchově a jejich důsledky. Věnuje se problematice týrání, zanedbávání a závislostí. Závěr pak pojednává o možných krátkodobých i dlouhodobých následcích.

Obsah

1.
Tělesné týrání
2.
Sexuální zneužití
3.
Citové týrání
4.
Zanedbávání
5.
Zneužívání drog
5.1
Alkohol
5.2
kouření
6.
Závislost na automatech
7.
Následky
7.1
Krátkodobé
7.2
Dlouhodobé

Úryvek

„ Jako jedno z nejzávažnějších negativních vlivů působících na zdárný vývoj jedince je možno považovat veškeré násilí páchané na dětech.

Tělesné týrání je tělesné ublížení dítěti nebo nezabránění ublížení či utrpení dítěte. V české republice je asi 50 – 60 dětí ročně usmrceno či utýráno k smrti, podle odhadů jsou tisíce dětí vystaveny tělesnému týrání a statisíce dětí jsou krutě trestány. Značná část rodičů, kteří bijí a týrají své děti, zažívala totéž od svých rodičů. Když násilnický a necitlivý otec v hněvu fyzicky trestá své dítě, ono usoudí, že tak rodiče s dětmi jednají. Až vyroste a bude mít vlastní děti, bude s nimi jednat podobně, jako jednali jeho rodiče s ním.

Sexuální zneužití je nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování. Zahrnuje jakékoliv pohlavní dotýkání, styk či vykořisťování. Osobou, která zneužívá může být rodič, příbuzný, odborný či dobrovolný pracovník nebo cizí osoba. Pohlavní zneužívání se dělí na dotykové a bezdotykové. Bezdotykové zneužívání je např. setkání s exhibicionistou nebo vystavování dítěte pornografickým videonahrávkám. Zanechává v dítěti doživotně hluboko vryté otřesné zážitky, které je činí v určitých oblastech handicapovaným na celý život, přinejmenším zůstávají cynickými v oblasti sexuálních vztahů.

Citové týrání zahrnuje takové chování dospělé osoby, které má negativní vliv na citový vývoj dítěte a vývoj jeho chování. Může mít formu verbálních útoků na sebevědomí dítěte, opakované ponižování či zavrhování dítěte. Dále vystavování násilí nebo vážným konfliktům v rodině, násilná izolace, omezování dítěte, vyvolávání situace, kdy má dítě skoro stále pocit strachu, kdy je vystaveno dlouhodobé životní nejistotě apod. Nepřiměřené ambice dospělých členů rodiny vede často ke stálým útokům na dítě, stejně tak jako když rodiče či vychovatelé mají tendenci udržovat rovnováhu své osobnosti na úkor dítěte. To může mít podobu podceňování, nadávání, sekýrování, ignorování, zesměšňování, nerespektování soukromí, odepírání pochvaly či ocenění, přehlížení, ponižování, negativní nálepkování či nepřiměřené vychvalování cizích dětí. Významně nepřiměřené jsou ataky citové manipulace s dětmi formou popouzení při řešení rozvodových sporů. Rozvod a uspořádání po rozvodu včetně svěření dítěte do péče jednoho z rodičů je typicky riziková situace pro citové týrání dětí.
Děti, které jsou pod neustálým tlakem ze strany rodičů či vychovatelů, kteří neustále snižují sebedůvěru dítěte častým srovnáváním s dětmi kolegů z práce, kteří jsou samozřejmě vždy lepší, které neznají pochvalu, pohlazení, povzbuzení, si nesou do života značný handicap v úrovni vlastního oceňování, vlastní sebedůvěry, která je mizivá. Nemají vůli se drát dopředu – nevěří si, přestože většina je jich ve skutečnosti velmi schopná. Totéž se týká dětí, které žijí v „bezdotykové zóně“ – rodiče absolutně neuznávají jakékoliv dotyky mezi členy rodiny, jakoby dotek byl „hřích“. Následky do života jsou pro takové dítko přinejmenším nepříjemné – každé poplácání po ramenu na uznání obdivu od kolegy či kolegyně berou jako útok na vlastní osobu. Jaké má toto dítě v dospělosti problémy s navazováním partnerských vztahů ani není třeba připomínat, je to nasnadě. Děti rozvádějících se rodičů, kteří prošli anabází hádek a výčitek, případně i násilí, jsou nástrojem k vyřizování si účtů mezi rodiči. Dětmi je manipulováno jako s loutkami, rodiče se navzájem osočují a očerňují toho druhého, dítě si i kupují různými dárky, aby si získali jeho přízeň a náklonnost. Takové dítko brzy pozná, že konflikt rodičů je vlastně dobrý byznys, ze kterého může jen získat. Do života si odnáší kuplířství ve vztazích, pesimismus v budoucnost svoji i v naději svého lepšího partnerského vztahu než jaký měli rodiče. V době hádek a rozvodu se zhorší prospěchově i v chování ve škole a jsou náchylní k upadnutí do jedné z mnoha závislostí (alkohol, kouření, drogy, automaty apod.).“

Poznámka

Práce byla vypracována do předmětu Sociální patologie.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3262
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse