Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Neklidné děti a jejich výchova

Neklidné děti a jejich výchova


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá hyperaktivními dětmi, jejich typickými projevy chování, popisuje problémy od útlého věku až po nástup do školy a radí jak taktové neklidné dítě zvládnout.

Obsah

1.
Úvod
2.
Neklidné děti
3.
Jak hyperaktivní děti zvládnout
4.
Nástup do školy
5.
Základní zásady

Úryvek

"Největší problémy s nástupem do školy vyvstávají s učením hyperaktivních dětí. Je totiž třeba, aby dítě přijalo roli školáka. Většinou však nemají vztah ke školním povinnostem a motivaci k učení mívají minimální. Ve škole jsou trestány špatnými známkami a doma je na ně ze strany rodičů vyvíjen tlak. Děti vzdorují, provokují agresi v rodičích i učitelích. Slib dárku za dobré chování nebo výsledky ve škole není pro hyperaktivní děti motivující. Nejlepším způsobem jak motivovat dítě k vytváření schopností sebekontroly, je poskytnout mu náležitě promyšlené odměny předem a odebírat mu je tehdy, když se nechová žádoucím způsobem. Hyperaktivní děti beznadějně a infantilně touží po lásce, bezpečí a libostech. Rodič, který udělí dítěti všechny odměny na znamení lásky hned na začátku práce, dává dítěti najevo, že je má rád, a to hned - ne až po určitých zásluhách. Za každý úspěch je třeba dítě pochválit. Problematická je i domácí příprava na školu. Při čtení má dítě obtíže (zaměňuje písmena a slova, často spíše odhaduje než čte a přeskakuje řádky). Je tedy na rodičích, aby poskytli dítěti obecnější návody poznávacích postupů (při řešení úlohy nahlas komentovat, co právě dělají)."

Poznámka

Práce do předmětu Psychologie (střední škola).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x454a3d47e1e7d.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Neklidne_deti_a_jejich_vychova.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse