Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Neverbální a verbální komunikace

Neverbální a verbální komunikace

Kategorie: Komunikace

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Tato seminární práce se zabývá komunikací, a to složkou verbální i neverbální. V první části práce vysvětlujeme pojem neverbální komunikace. Neverbální komunikace se skládá z dalších dílčích částí, které důkladně rozebíráme a také zároveň vysvětlujeme. S neverbální komunikací se setkáváme každý den a posíláme vědomě i nevědomě signály svému okolí. Je důležité se v této oblasti orientovat, a různé signály správně interpretovat. Mimoslovní komunikace obsahuje 7 základních oblastí, které se velmi konkrétně zabývají řečí těla, jako je například mimikou, postupkou, chronemikou atd.

Obsah

Obsah

1
Úvod 3
2
Neverbální komunikace (Hana Křížková) 4
2.1.
Kinezika 4
2.2.
Haptika 5
2.3.
Proxemika 6
2.4.
Posturologie, posturika 8
2.5.
Chronemika 9
2.6.
Vizika 9
2.7.
Mimika 11
3
Verbální komunikace (Jana Protivánková) 12
3.1.
Složky verbálního projevu – paralingvistika 13
3.2.
Kritéria efektivní komunikace 13
3.3.
Aktivní naslouchání 14
3.4.
Podpora v projevu klienta 15
4
Zdroje 15

Úryvek

"Tato seminární práce se zabývá komunikací, a to složkou verbální i neverbální. V první části práce vysvětlujeme pojem neverbální komunikace. Neverbální komunikace se skládá z dalších dílčích částí, které důkladně rozebíráme a také zároveň vysvětlujeme. S neverbální komunikací se setkáváme každý den a posíláme vědomě i nevědomě signály svému okolí. Je důležité se v této oblasti orientovat, a různé signály správně interpretovat. Mimoslovní komunikace obsahuje 7 základních oblastí, které se velmi konkrétně zabývají řečí těla, jako je například mimikou, postupkou, chronemikou atd.
Další složkou komunikace je komunikace verbální tedy slovní. V této druhé části seminární práce se zabýváme verbálními projevy komunikace. Jednou z částí slovní komunikace je aktivní naslouchání. Vedení rozhovoru s aktivním nasloucháním je důležitou součástí každého dne ošetřovatelského profesionála. Je důležité vytvořit při komunikaci atmosféru důvěry a nechat jedince hovořit a při rozhovoru jej podporovat a motivovat. Také se zabýváme jednotlivými složkami verbálního projevu. Paralingvistika je obor, který se touto problematikou zabývá. Při zvládnutí paralingvistických dovedností se z nás stávají rétoři, kteří obratně a plynule dokáží hovořit.
Jak již se v práci zmiňujeme, že nelze nekomunikovat. Sloučením všech složek komunikace vnímáme rozhovor jako celistvý, proměnlivý a vyvíjející proces. Komunikující by měli být v rozhovoru rovnocennými partnery. V nemocničním prostředí je dodržování takových pravidla někdy obtížné. Zatím bohužel do vzdělávání ošetřovatelských profesionálů není předmět komunikace dosud zařazen, což vidíme jako velký nedostatek.2 Neverbální komunikace (Hana Křížková)
Neverbální komunikací ve většině případů rozumíme řeč těla. Také se může označovat jako nonverbální komunikace nebo také komunikace mimoslovní. Znamená proces komunikace mimoslovními prostředky. Z mnoha výzkumů vyplívá, že neverbální komunikace je při rozhovoru mnohem důležitější než komunikace verbální

2.1. Kinezika
Kinezikou rozumíme spontánní pohyby různých částí těla, které nemají význam gest. Jde o širokou oblast neverbální komunikace, která zahrnuje veškeré pohyby těla a jeho částí. Zabývá se rychlostí, trváním, ohraničením, prostorovostí, akcelerací a souladem pohybu. Její specializovanou částí je chirognomie, která se zabývá pohybem rukou a patří sem mimo jiné znaková řeč. Každý jedinec má své specifické pohyby, podle nichž se dá poznat už na dálku jeho rozpoložení.

Pohyby každého člověka vyjadřují
a) Celkové zaměření člověka, zejména temperament
b) Momentální dispozici – emoční stav, zdravotní stav

Složení pohybů
a) Bodový čin – úchop předmětu, trvá několik až desítek vteřin
b) Množství pohybů – sledujeme pohybový děj jako celek
c) Pohybové prezentace – pohybový vzorec do delší časový úsek

Dále se sleduje pohyb od začátku po ukončení. Také kdy nastal vrchol pohybu, jako dlouho trval a kdy skončil. Pokud jde o komunikaci mezi dvěma jednotlivci, můžeme pozorovat soulad nebo nesoulad či harmonii nebo disharmonii."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28352
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse