Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Neverbální komunikace: význam, účely, prostředky

Neverbální komunikace: význam, účely, prostředky

Kategorie: Komunikace

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce postihuje v hlavních rysech problematiku neverbální komunikace, jejího významu, účelu, prostředků i vztahů vůči komunikaci verbální. V úvodu je komunikaci jako obecné lidské schopnosti připsána důležitá role v životě jedince i společnosti a text pokračuje vymezením neverbální komunikace a nastíněním jejích prostředků. Těm je posléze určena samostatná podrobnější pasáž, po níž jsou jmenovány účely neverbální komunikace a naznačen její význam v poměru k jejímu verbálnímu protějšku. Závěr vysoce hodnotí přínos neverbální komunikace pro mezilidské vztahy.

Obsah

1.
Úvod: komunikace v životě společnosti a jedince
2.
Význam neverbální komunikace
3.
Způsoby neverbální komunikace
3.1.
Výraz tváře
3.2.
Postoj těla
3.3.
Gesta
3.4.
Doteky
3.5.
Oční kontakt
3.6.
Hlasový projev
3.7.
Umístění v prostoru
4.
Účely neverbální komunikace
5.
Závěr: význam neverbální komunikace pro mezilidské vztahy

Úryvek

"1.2. Význam neverbální komunikace
S popisem neverbální komunikace prvně přišel Charles Darwin ve své knize The expression of the Emotions in Man and Animals, kde tvrdí, že všichni savci jsou schopni vyjadřovat své emoce pomocí obličejových výrazů.
Verbální a neverbální komunikace jdou většinou ruku v ruce, pokud jejich uživatel vyjadřuje něco, za čím si stojí a čemu sám věří. Obecně jsme totiž schopni ovlivňovat výrazy verbální komunikace podstatně lépe, než té neverbální.
Neverbální komunikace je definována jako schopnost dorozumívat se beze slov, záměrně či nikoli, za použití výrazu obličeje, tónu a intensity hlasu, rytmu řeči, gest, postoje těla a pohybů, doteků, očního kontaktu a způsobu pohledu. Neverbální komunikace je neustálá součást našeho dennodenního života a rutiny našich dnů a vnímáme či vysíláme ji většinou podvědomě. Vyjadřujeme se dokonce stylem oblečení a účesem, denními aktivitami, výběrem přátel. Každý den vyjadřujeme svou náladu kolemjdoucím mimo jiné i svým způsobem chůze, úsměvem a pohledy.
Mezi neverbální komunikaci se řadí také zvuky, které neznamenají slova, jako například nářek, výkřik, prozpěvování melodie beze slov, mručení. Neverbální komunikací můžeme vyjádřit agresi, zájem, nudu, uvolněnost, nejistotu, radost, zlost a mnoho jiných emocí, z nichž velkou většinu nejsme schopni skrýt nebo kontrolovat.
Například studie, která byla vypracována v rakouské Vídni zkoumala ženy, které se oblékaly na taneční večírek, a ukázala, že ty, které byly ve městě bez svých partnerů, měly hladiny hormonů kolem ovulace a motivaci k sexu, úzce souvisela se stylem oblékání a rozsahem obnažené kůže, a tím tedy vysílaly signály k dostupnosti, ve zvířecí řeči bychom řekli k páření.
Když mluvíme nebo nasloucháme, je naše pozornost zdánlivě upoutána pouze na slova, tedy verbální část projevu. Ovšem vstřebávání a celkové hodnocení toho, co se k nám jako informace dostává a je třebaže nevědomky zpracováno, obsahuje elementy verbální i neverbální část komunikace a slova tím buď povtrzuje nebo je zpochybňuje, případně doplňuje.

1.3. Způsoby neverbální komunikace
Rozdělme si tedy jednotlivé způsoby neverbání komunikace.
Prvním je beze sporu výraz tváře. Lidská tvář je velmi expresivní a výmluvná a dokáže promlouvat bezčetné emoce bez pronesení jediného slova. Velkou výhodou je její univerzálnost, protože na rozdíl od dalších forem neverbální komunikace jsou výrazy tváře mezinárodní. Výraz pro štěstí, smutek, zlost, překvapení, strach či nelibost platí ve všech národech, náboženstvích a kulturách.
Celkový postoj dává druhé osobě najevo výši naší pozornosti. Studie ukazují, že čím bližší je interakce a vztah komunikujících osob, tím spíše se bude postoj jejich těl napodobovat, tzv. zrcadlit. Dalším pozitivním znakem je mírný náklon dopředu, případně i navíc s hlavou nakloněnou k mluvící osobě. Taktéž otevřenost těla, neboli absence překřížených paží a směrování těla přímo ve směru druhé osoby signalizuje zájem a sympatie. Držení těla v sedu naznačí uvolněnost nebo tenzi, sebevědomí nebo úzkost.
Gesta jsou další nedílnou a obrovskou částí komunikace a liší se dle kultury. Jistá gesta mohou být v jedné kultuře bezvýznamná, v jiné naopak agresivní nebo neslušná. Co se gest týče, zdá se tedy, že dokonce i neverbální komunikace má v tomto ohledu v různých zemích svůj rozlišný „jazyk“. Gesta se tvoří většinou rukama s použitím výrazu obličeje, pohybem hlavy a očí, jako je například mrkání, kývání hlavy nebo otáčení očí v sloup, mávání, tleskání, gestikulace. Některá gesta jsou natolik výmluvná, že mohou úplně nahrazovat slova a někdy používáme běžná gesta natolik automaticky, že si to ani neuvědomujeme."

Poznámka

Zpracováno jako zápočtová práce z předmětu Logopedie na oboru Speciální pedagogika Univerzity J. A. Komenského v Praze.
V práci se objevují překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22690
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse