Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > New Age a Neopaganismus

New Age a Neopaganismus


Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Snaha o rozbor těchto kvazi církví. Jsou uznané, či nikoliv? Nemáme náhodou takové smýšlení, že bychom se nám mohli stát natolik blízké, že bychom chtěli vstoupit? To je na každém člověku zvlášť. Ale některé myšlenky s nimi můžeme ztotožnit. Podívejme se tedy jak vznikaly, a jak vypadají dnes. Jsou propletené, ale rozdíl zde je. V tom, že zatím co Novopohanství si udržuje v moderní době dobré postavení, New Age se pomalu vytrácí.¨

Obsah

1.
Úvodní strana
2.
Úvod
3.
New Age a Neopaganismus
4.
New Age
5.
Neopaganismus
a) Wicca
b) Findhornská komunita
c) Druidství
d) Severní tradice
6.
Závěr
7.
Příloha č. 1
8.
Seznam literatury
9.
Obsah

Úryvek

Dále o novopohanech musíme říci, že ačkoli si to někteří myslí, nesnaží se o návrat do džungle. Naopak prohlašují, že NOVOpohanství je aplikace tradic pohanů na moderní svět. Dále, podstatným rysem novopohanství je založeno na malých skupinkách, nemá jedno vysoké vedení. I přes svoji deklarovanou různorodost je zastřešenoněkterými organizacemi. Z těch podstatných jmenujme „Pohanskou federaci“. Za Pohanskou federací nacházíme hlavně wiccovství (viz níže) ale dnes se snaží o transformaci na různorodou a demokratickou organizaci. Zastřešující organizace umožňují lepší komunikaci novopohanů s veřejností i jednotlivých novopohanských skupin mezi sebou. Přesto je nutné dávat si dobrý pozor na ty, kdo tvrdí, že mluví za všechny novopohany. Novopohané nemají totiž ŽÁDNÉNO mluvčího. Přesto existuje Nadace Avalonský ostrov (dříve Avalonská nadace), sídlící v Glastonbury, jež představuje studijní středisko, které informuje o myšlenkách novopohanství a New Age.Poznámka

Skvěle zpracováné téma z oblasti religionistiky. Práce obsahuje mimo titulního listu i poznámky pod čarou, seznam použité literatury a přílohu.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43fc7fd2066a8.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
New_Age_a_Neopaganismus.doc (83 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse