Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Neziskové organizace - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 2/17

Neziskové organizace - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 2/17

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Přehledně a obsáhle zpracovaná práce ze série státnicových otázek z veřejné ekonomiky a správy se věnuje problematice neziskových organizací. Nejprve vymezuje jejich postavení v rámci národního hospodářství a poukazuje na jejich poslání a funkci. Poté představuje kritéria členění neziskových organizací a jádro práce poté tvoří podrobné charakteristiky jejich jednotlivých typů. Nakonec je zachycena historie svobody sdružování u nás. Předchozí část série naleznete zde Veřejná ekonomika a veřejná ekonomie - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 1/17 a následující zde Veřejná politika a veřejný zájem - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 3/17.

Obsah

1.
Úloha neziskových organizací v národním hospodářství
1.1.
Členění národního hospodářství
1.1.1.
Podle kritéria financování
1.1.2.
Podle Pestoffa
1.2.
Poslání neziskových organizací
1.3.
Funkce neziskových organizací
2.
Členění neziskových organizací
2.1.
Podle právní normy
2.2.
Kritérium zakladatele
2.3.
Kritérium globálního charakteru poslání
2.4.
Kritérium právně organizační normy
2.5.
Kritérium financování
2.6.
Podle charakteristiky realizovatelných činností
2.7.
Kritérium charakteristiky realizovaných činností
3.
Typologie neziskových organizací
3.1.
Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné
3.1.1.
Občanské sdružení
3.1.2.
Zájmová sdružení právnických osob
3.1.3.
Sdružení vez právní subjektivity tj. sdružení na základě smlouvy o sdružení osob
3.1.4.
Profesní komory – příklady
3.2.
Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné
3.2.1.
Obecně prospěšná společnost
3.2.2.
Nadace a nadační fondy
3.2.3.
Politické strany a politická hnutí
3.2.4.
Registrované církve a náboženské společnosti
3.3.
Neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek a příspěvkových organizací státu, krajů a obcí
3.3.1.
Organizační složka státá
3.3.2.
Organizační složky územních samosprávných celků
3.3.3.
Příspěvková organizace státu
3.3.4.
Příspěvková organizace územních samosprávných celků
3.3.5.
Kraje
3.3.6.
Obce
3.3.7.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
3.3.8.
Příklady významných organizačních složek státu
3.4.
Ostatní neziskové veřejnoprávní organizace
3.4.1.
Český rozhlas a Česká televize
3.4.2.
Státní podnik
3.4.3.
Vysoká škola
3.4.4.
Státní fondy
3.4.5.
Česká národní banka
3.4.6.
Všeobecná zdravotní pojišťovna
3.5.
Neziskové organizace typu obchodních společností a jim podobných
3.5.1.
Organizace typu obchodních společností
3.5.2.
Společenství vlastníků jednotek
4.
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
5.
Historie svobody sdružování u nás

Úryvek

"Neziskové organizace: Vymezení pojmu, úloha neziskových organizací v národním hospodářství. Zásady fungování neziskových organizací, základní charakteristika neziskových organizací. Vládní (veřejnoprávní) neziskové organizace. Nevládní neziskové organizace.

Úloha neziskových organizací v národním hospodářství
Členění národního hospodářství
Národní hospodářství (dále jen NH) je jeden ze subsystémů, který definujeme na systému společnosti. Jak ukazuje teorie i praxe, je to subsystém, který má pro fungování společnosti rozhodující význam, neboť je rozhodujícím prvkem pro uspokojování materiálních potřeb a vytváření materiálních podmínek pro uspokojování nemateriálních potřeb. Národní hospodářství je vytvářeno složitou soustavou prvků a vazeb mezi nimi; rozhodující význam má spotřebitel (domácnost) a producent (firma, instituce).

Každý složitý systém je dobré rozložit a to z hlediska různých kritérií. Volba kriterií je vždy účelová. Pro rozložení volíme vždy kritérium, umožňující nám poznat onu stránku příslušného systému, která je předmětem našeho zájmu.

a) Členění národního hospodářství podle kriteria financování

Členění národního hospodářství podle principu financování


Ziskový (tržní) sektor je ta část národního hospodářství, která je financována z prostředků získaných subjekty ziskového sektoru z prodeje statků, které buď produkují, nebo distribuují, a to za tržní cenu, která se na trhu vytváří na základě vztahu nabídky a poptávky. Cílovou funkcí ziskového sektoru a tudíž i organizací, které v jeho rámci fungují, je zisk.

Neziskový (netržní) sektor je ta část národního hospodářství, ve které subjekty v ní fungující a produkující statky, získávají prostředky pro svoji činnost cestou tak zvaných přerozdělovacích procesů, jejichž principy jsou podrobně popsány a zkoumány prostřednictvím veřejných financí. Cílovou funkcí není zisk ve finančním vyjádření, ale přímé dosažení užitku.

Neziskový, netržní sektor můžeme dále členit na:
Neziskový veřejný sektor je financován z veřejných financí, je řízen a spravován veřejnou správou, rozhoduje se v něm veřejnou volbou a podléhá veřejné kontrole. Cílem je poskytování tzv. veřejné služby.

Neziskový soukromý sektor (třetí sektor) jehož cílovou funkcí není zisk, ale přímý užitek. Je financován ze soukromých financí, tedy financí soukromých fyzických a právnických osob, které se rozhodly vložit své soukromé finance do konkrétní předem vymezené produkce nebo distribuce statků, aniž by očekávaly, že jim tento vklad přenese zisk.

Sektor domácností má významnou roli svým začleněním do koloběhu finančních toků a vstupem na trh produktu, faktorů a kapitálu. Tento sektor má význam pro formování občanské společnosti, jejíž kvalita je určující zpětně pro kvalitu těchto organizací."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26092
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse