Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Nitroderiváty - laboratorní protokol

Nitroderiváty - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Laboratorní protokol nejprve krátce seznamuje s nitroderiváty a poté popisuje úkol přípravy anilínu. Obsahuje potřebné chemikálie a pomůcky, uvádí postup a záznam z vypracování úkolu včetně nákresu. Závěr informuje o vlastnostech anilínu.

Obsah

1.
Teorie
2.
Úkol č. 1
2.1.
Chemikálie
2.2.
Pomůcky
2.3.
Postup
2.4.
Vypracování
3.
Závěr

Úryvek

"Teorie: Nitroderiváty jsou bezkyslíkaté deriváty uhlovodíků, které obsahují jeden a více skupin NO2 vázaných na alkany (methan, ethan ...).

Úkol č.1: PŘÍPRAVA ANILÍNU

Chemikálie: nitrobenzen, kovový Zn, konc. HCl, 50% roztok NaOH, led

Pomůcky: varná baňka, kádinka, frakční baňka, odměrný válec, vodní chladič, zkumavka, hadice, zátky teploměr

Postup: Do malé varné baňky odměříme odměrným válcem 2cm3 nitrobenzenu a přidáme 2g granulovaného Zn. K reakční směsi budeme přidávat konc. HCl vždy po 0,5 cm3 a po každém přidání směs protřepeme a pokud bude reakce příliš prudká, tak ji ochladíme v ledové vodě. Celkem přidáme 6cm3 HCl. Směs necháme po přidání HCl 15-20 min. ustát a mezitím si připravíme destilační aparaturu. Směs, kromě zbytků Zn, přelijeme do frakční baňky a přidáme ještě 5cm3 50% roztoku NaOH a 10 cm3 destilované vody. Směs předestilujeme do Erlenmayerovy baňky chlazené ledovou vodou. V baňce budeme mít vydestilovaný anilín.

Vypracování:
• pozorování : Směs ve frakční baňce se zbarvuje do červené barvy. Po přidání H2O a NaOH a při zahřívání směs černá, bublá a mírně dýmí. Později směs světlá a teplota vystoupala na 100,5 °C . Zanedlouho začíná z chladiče odkapávat čirá až mírně nažloutlá tekutina = anilín

• nákres aparatury s popisem :

(nákres)

Závěr: Anilin, nazývaný též aminobenzen, benzenamin nebo fenylamin, je bezbarvá olejovitá kapalina. Na vzduchu se snadno oxiduje a barví se na žlutou až hnědou barvu. Je toxický, má zásaditou reakci.V přírodě se nachází v černouhelném dehtu, průmyslově se vyrábí redukcí nitrobenzenu. Používá se při výrobě barviv a léčiv. V současnosti má tato látka největší využití jako reakční komponenta při výrobě polyuretanů."

Poznámka

Součástí práce je drobný nákres.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50c24f240dece.zip (197 kB)
Nezabalený formát:
Nitroderivaty_lab_protokol.doc (888 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse