Novopozitivismus


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato stručná práce se věnuje filosofickému směru novopozitivismu. V úvodu uvádí jeho charakteristické znaky a následně věnuje pozornost nejvýznamnějším představitelům, u nichž ve zkratce popisuje důležité životní události a také přibližuje jejich stěžejní díla.

Obsah

1.
Úvod
2.
Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951)
2.1
Život
2.2
Logicko - filozofický traktát - kniha
2.3
Filozofická zkoumání - kniha
3.
Carl Raimund Popper (1902 - 1994)
3.1
Logika vědeckého zkoumání - kniha
3.2
Otevřená společnost a její nepřátelé - kniha

Úryvek

"Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951)
- Rakušan, homosexuál
- v 1. sv. válce na bojišti - psal tam knihu (filosoficko - vědecký traktát)
- po válce působil jako učitel na venkovské základní škole → deprese
- později působil v Cambridge - vyučoval filosofii jazyka; našel si zde i životního partnera
1. období: Logicko - filozofický traktát (1921)
- napsána na bojišti v 1. sv. válce
- napsáno jako matem. rovnice - věty jsou očíslované
- hlavním tématem je jazyk; jazyk = obraz faktů
- jazyk zobrazuje svět, takový jaký je
- vztah mezi jazykem a světem koresponduje
- jazyk však nedokáže vyjádřit smysl našeho života (je to něco za jazykem - předpoklad nejazykové úrovně) → jazyk má hranice
- o Bohu nemáme mluvit
- „O čem nelze mluvit, o tom musíme mlčet.“"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c1670e2cc18a.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Novopozitivismus.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse