Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nový Zéland

Nový Zéland


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi stručně zabývá Novým Zélandem. Udává základní údaje o této zemi, uvádí informace o poloze, povrchu, obyvatelstvu a hospodářství. Věnuje se jeho zajímavostem.

Obsah

1.
Základní údaje
2.
Poloha, povrch
3.
Obyvatelstvo a hospodářství
4.
Zajímavosti

Úryvek

"Poloha, povrch
Jihovýchodně od Austrálie leží Nový Zéland, patřící rovněž k ekonomicky nejvyspělejším zemím světa. Přísluší k Oceánii, jak nazýváme velké množství ostrovů a souostroví v Tichém oceáně (největším je Nová Guinea na sever od Austrálie, po Grónsku druhý největší ostrov světa). Nový Zéland se rozkládá na dvou hlavních ostrovech. Severní je známý činnými sopkami a gejzíry, Jižním prostupuje zaledněné pohoří Jižní Alpy.

Obyvatelstvo a hospodářství
Ostrovy byly kolonizovány Brity, kteří vedli dlouhý boj s domorodými Maory. Hlavním odvětvím hospodářství Nového Zélandu je moderní zemědělství zaměřené na chov ovcí a mléčného skotu a na pěstování ovoce. Vyvážejí se masné výrobky, máslo, sýry a ovoce, např. i u nás známé kivi. Hlavním městem je Wellington (s Canberrou nejvzdálenější metropole od České republiky), největším je Auckland. Obě, podobně jako většina ostatních významnějších měst, leží na pobřeží.

K Oceánii patří kromě Nového Zélandu množství jiných souostroví a ostrovů rozptýlených v nesmírných prostorách Tichého oceánu. Druhým nejvyspělejším územím Oceánie je Hawaj, 50. stát USA. Největší, ale jednou z nejméně vyspělých zemí, je Papua-Nová Guinea. Kromě samostatných států zde najdeme i dosud závislá území."

Poznámka

Práce má zčásti heslovitou formu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4733947008ffa.zip (4 kB)
Nezabalený formát:
Novy_Zeland.doc (15 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse