Občanské právo hmotné

Kategorie: Právo

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Právní úkon (pojem, náležitosti), neplatnost a odporovatelnost - pojem právního úkonu a jeho druhy, způsob vyjádření právního úkonu, podmínky právního úkonu, náležitosti právního úkonu, neplatnost právního úkonu, absolutní a relativní neplatnost, odporovatelnost. Promlčení a prekluze - promlčení, promlčecí doba, běh promlčecí doby, prekluze. Věci v občanskoprávním smyslu, vlastnické právo – pojem, způsoby nabývání, držba - věci a práva, vlastnické právo (nabývání,...), držba (rozlišení), vydržení. Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů - podílové spoluvlastnictví, rozhodování spoluvlastníků o společné věci, společné jmění manželů - rozsah SJM, změna rozsahu, práva a povinnosti manželů, zánik a vypořádání. Věcná břemena, zadržovací právo - věcná břemena - dělení věcných břemen, jejich vznik a zánik, zadržovací právo - vznik, obsah, zánik. Odpovědnost za vady - rozlišení vad, přenechání věci jako stojí a leží, záruka, uplatnění nároku, práva z odpovědnosti za vady, lhůty, právo na náhradu nákladů. Zajištění závazků - pojem a druhy zajištění závazků, smluvní pokuta, ručení, dohoda o srážkách ze mzdy, zástavní smlouva, zajištění závazku převodem práva, postoupením pohledávky, jistota, uznání dluhu. Změny v obsahu závazku - změna závazku, postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, poukázka, poukázka na cenné papíry, dohoda stran, prodlení dlužníka, prodlení dlužitele, zánik závazků. Kupní smlouva - právní úprava, znaky, předmět, úprava nabytí vlastnictví od nevlastníka, závazky, cena, přechod nebezpečí, doba plnění, vady, výhrada vlastnictví, předkupní právo, právo zpětné koupě, darovací smlouva. Smlouva o dílo, forma smlouvy, provedení díla, cena, materiál a pokyny od objednatele, zmaření díla, zhotovení věci na zakázku, smlouva o opravě a úpravě věci. Smlouva o půjčce, smlouva o výpůjčce, nájemní smlouva. Obecná odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení, ochrana oprávněného dědice. Případy zvláštní odpovědnosti za škodu, odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání + další odpovědnosti, způsob a rozsah náhrady, škoda na zdraví. Dědické právo, nabývání dědictví, odmítnutí dědictví, dědická nezpůsobilost, vydědění. Dědění ze zákona, dědění ze závěti, potvrzení dědictví a vypořádání dědiců,

Obsah

1.
Právní úkon (pojem, náležitosti),neplatnost a odporovatelnost
2.
Promlčení a prekluze
3.
Věci v občanskoprávním smyslu, vlastnické právo – pojem, způsoby nabývání, držba
4.
Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů
5.
Věcná břemena, zadržovací právo
6.
Odpovědnost za vady
7.
Zajištění závazků
8.
Změny v obsahu závazků
9.
Kupní smlouva
10.
Smlouva o dílo a její modifikace
11.
Půjčka, výpůjčka, nájem a smlouva o nájmu bytu a nebytových prostor
12.
Obecná odpovědnost, za škodu, bezdůvodné obohacení a ochrana práv oprávněného dědice
13.
Zvláštní případy odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, způsob a rozsah náhrady škody, škoda na zdraví, zmirňovací právo soudu
14.
Nabývání dědictví, dědická nezpůsobilost, vydědění a odpovědnost za dluhy
15.
Dědění ze zákona, dědění ze závěti a ochrana nepominutelných dědiců

Úryvek

Existují 4 dědické skupiny:

1) V první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel, každý z nich stejným dílem.
Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti.
Jestliže nedědí ani tyto děti nebo některé z nich, dědí stejným dílem jejich potomci.

2) Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé skupině manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu 1 roku před jeho smrtí ve společné domácnosti, pečovali o společnou domácnost, nebo byly odkázáni výživou na zůstavitele – spolužijící osoby.
Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel však vždy nejméně polovinu dědictví.

3) Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí skupině zůstavitelovi sourozenci a spolužijící osoby.
Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti.

4) Nedědí-li žádný dědic ve třetí skupině, ve čtvrté skupině dědí stejným dílem prarodiče zůstavitele a nedědí-li žádný z nich, dědí stejným dílem jejich děti.

Poznámka

Kompletní vypracované okruhy ke státnicím.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5623
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse