Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Občanské právo hmotné a procesní - maturitní otázky

Občanské právo hmotné a procesní - maturitní otázky

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o šest vypracovaných maturitních otázek zabývajících se občanským právem hmotným i procesním. Zaměřují se na oblast věcného práva, spoluvlastnictví, závazkového, dědického a procesního práva. Podrobný obsah jednotlivých otázek je uveden níže.

Obsah

1.
Okruh občanské právo hmotné
1.1
Definice
1.2
Zásady
1.3
Prameny
1.4
Občansko-právní skutečnosti
1.5
Občansko-právní vztah
1.6
Vznik občansko-právního vztahu
1.7
Předmět občanského práva
2.
Okruh občanské právo hmotné – věcné právo
2.1
Věcné právo
2.2
Členění
2.3
Vlastnické právo
2.3.1
Vlastnická triáda
2.3.2
Vznik vlastnického práva
2.3.3
Vydržení
2.3.4
Ochrana vlastnického práva
2.3.5
Omezení vlastnického práva
2.3.6
Zánik vlastnického práva
2.3.7
Nabývání vlastnického práva
2.4
Držba
2.4.1
Oprávněná
2.4.2
Neoprávněná
2.4.3
Detence
3.
Okruh občanské právo hmotné – spoluvlastnictví
3.1
Spoluvlastnictví
3.2
Druhy
3.3
Vznik
3.4
Vztahy
3.5
Zánik podílového spoluvlastnictví
3.6
Smlouvy
3.7
Zánik společného jmění manželů (SJM)
3.8
Vypořádání SJM
3.9
Práva k věcem cizím
3.10
Vznik věcného břemene
3.11
Zánik věcného břemene
3.12
Vznik zástavního práva
3.13
Zánik zástavního práva
4.
Okruh občanské právo hmotné – právo závazkové
4.1
Závazek
4.2
Pohledávka, dluh, věřitel, dlužník
4.3
Závazkový vztah
4.4
Struktura
4.5
Vznik
4.6
Změna závazku
4.7
Zajištění závazku
4.8
Zánik závazku
5.
Okruh občanské právo hmotné dědické
5.1
Předpoklady dědění
5.2
Dědění ze zákona
5.3
Dědění ze závěti
6.
Občanské právo procesní
6.1
Definice, prameny
6.2
Pravomoci soudů
6.3
Účastníci řízení
6.4
Zastoupení
6.5
Příslušnost soudů
6.6
Obsazení soudů
6.7
Činnost soudů před zahájením řízení
6.8
Žaloba a její náležitosti
6.9
Zahájení řízení
6.10
Průběh řízení
6.11
Dokazování
6.12
Rozhodnutí
6.13
Opravné prostředky
6.14
Exekuční řízení, účastníci, druhy

Úryvek

"13. OKRUH OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ DĚDICKÉ PRÁVO

DP=souhrn právních norem upravujících přechod práv a povinností zemřelé FO na jejího právního nástupce

předpoklady dědění
1)smrt zůstavitele:potvrzeno lékařem a úmrtním listem
2)existence dědictví:určitý soubor práv a povinností, kt.zanikají smrtí a přecházejí na dědice
3)dědický titul:právní důvod, na jehož základě je dědic povolán k dědění a to ze zákona nebo ze závěti
4)dědická způsobilost:právo dědit, je to každý subjekt, kt. má právní subjektivitu

DĚDĚNÍ ZE ZÁKONA
-dědic musí být v příbuzenském či obdobném stavu k zůstaviteli
1)děti zůstavitele, manžel(ka):každý má stejný díl, pozůstalý(á) manžel(ka)nemůže nikdy dědit sama v 1 skupině
2)manželka zůstavitele, rodiče zůstavitele, osoby spolužijící: (musí s ním žít 1 rok)manželovi náleží min.polovina, samostatně mohou dědit rodiče zůstavitele a osoby spolužijící
3)sourozenci, osoby spolužijicí:dědí se rovným dílem, nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nastupují na jeho podíl neteře a synovci
4)prarodiče zůstavitele:nedědí-li žádný z nich, dědí stejným dílem jejich děti (teta, strýc)
5)odúmrť:není-li žádný dědic ze zákona nebo ze závěti propadne majetek státu

DĚDĚNÍ ZE ZÁVĚTI:
-zůstavitel může upravit dědickou posloupnosti odchylně od posloupnosti zákonné tím, že určí sám osoby, na něž má po smrti jeho majetek přejít
-musí být dodržené obsahové a formální náležitosti-den, měsíc, rok, kdy byla podepsána
obsah:stanovení dědiců
dědické podíly (lze)
jméno a příjmení
příbuzenský vztah
datum narození
den, měsíc rok podepsání
-neopomenutelní dědicové nesmí být opomenuti=děti
-nezletilé děti musí dostat nejméně tolik, kolik by činil jejich podíl ze zákona
-zletilé děti musí dostat nejméně polovinu zákonného podílu
-děti lze vydědit pouze výslovným projevem vůle, musí se napsat listina o vydědění"

Poznámka

Rozsah zpracování otázek je 1 až 4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19862
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse