Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Obchodní korespondence

Obchodní korespondence

Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje učební materiál pro zvládnutí pravidel obchodní korespondence. Probrány jsou zde jak otázky pravopisu a formální úpravy korespondence, tak obsahové a kompoziční náležitosti nejrůznějších písemností spadajících především do obchodní, ale také do osobní korespondence. Text je přehledně členěn a výklad je věcný a srozumitelný.

Obsah

1.
Seznam zkratek
2.
Značky
3.
Stejnítko
4.
Složená přídavná jména
5.
Čísla a číslice
6.
Zvýrazňování textů
7.
Členění textů a označování jejich částí
8.
Úprava adresy
9.
Zásady pro úpravu adresy
10.
Formáty dopisních obálek
11.
Text dopisu
11.1.
Oslovení
11.2.
Vlastní text
11.3.
Pozdrav
11.4.
Razítko
12.
Dopisní papíry bez předtisku odvolacích údajů
13.
Úprava dopisu do zahraničí
14.
Úprava dopisu na dopisní papír bez předtisku
15.
Zásady při psaní dopisu
16.
Pokyny pro stylizaci
17.
Písemnosti při nákupu a prodeji
18.
Záporná odpověď na poptávku
19.
Nabídka
19.1.
Formou inzerátu
19.2.
Formou obchodního dopisu
19.2.1.
Vyžádaná nabídka
19.2.2.
Nevyžádaná nabídka
19.2.3.
Žádost o úpravu nabídky
19.2.4.
Upravená nabídka
19.2.5.
Záporná odpověď na úpravu nabídky
20.
Objednávka
21.
Kupní smlouva
22.
Odvolávka a přepravní dispozice
23.
Návěští
24.
Dodací list
25.
Přepravní doklady
26.
Faktura
27.
Zálohová faktura
28.
Urgence
29.
Odpověď na urgenci
30.
Reklamace
31.
Odpověď na reklamaci
32.
Upomínky
33.
Odpověď na upomínku
34.
Uznání dluhu
35.
Vnitropodnikové písemnosti
36.
Příkaz ředitele
37.
Směrnice
38.
Oběžník
39.
Pokyny
40.
Zprávy a hlášení
41.
Zpráva z pracovní cesty
42.
Vyúčtování pracovní cesty
43.
Vnitřní sdělení
44.
Pozvánka
45.
Pozvánka na poradu
46.
Evidence přítomných
47.
Zápis z porady
48.
Druhy zápisu
49.
Osobní dopisy
50.
Personální písemnosti

Úryvek

"Značky
a) značky jednotek - oddělují se od čísla mezerou a píší se zpravidla malými písmeny
3 mezera km
3km - tříkilometrová
10 mezera g
11 mezera V
8 mezera W, 10 mezera kW, 20 mezera kWh

b) úhlový stupeň, minuta, vteřina - mezi značkou a číslem se vynechávají mezery
úhel mezera 45°
spád mezera 12° 20´ 15´´
20 mezera m2
10-6

c) exponenty, indexy - exponenty se píší nahoře, indexy se píší dole
H2SO4

d) značky pro sčítání, odčítání, násobení, dělení - mezi číslem a matematickou značkou je mezera
5 mezera + mezera 5 mezera = mezera 10
a2 mezera + mezera b2 mezera = mezera c2

e) procento, promile - značka se používá jen v souvislostech s číslem a odděluje se mezerou, značka pro promile se nemůže samostatně používat a promile se vyjadřuje desetinným číslem

f) zlomková čára
- při použití lomítka se nepoužije mezera ani před, ani po ní
- na PC lze použít znaky pro nejčastější zlomky
- vodorovná zlomková čára začíná pod prvním a končí pod posledním znakem

g) měřítko na mapě - vyznačuje se dvojtečkou

h) mezní úchylky (= rozsah tolerance)
150 mezera g mezera +/- mezera 5 mezera g

ch) značky měn - v souvislém textu lze značku použít před peněžní částkou i za ní

i) průměr - na PC je specifický znak, odděluje se mezerou

j) paragraf - používá se v souvislosti s číslem, odděluje se mezerou

k) & (= ad z latiny) - nahrazuje spojku „a“ v názvu firem, na stroji je možné spojku dopsat ručně nebo nahradit spojku „a“ v daném jazyce

# (= dvojitý kříž) - nahrazuje slovo „číslo“, používá se ve spojitosti s následujícím číslem

Stejnítko
- v sestavách lze opakované výrazy, které se vyznačují uvozovkami a speciálním symbolem na PC
- stejnítka se umísťují pod opakované slovo
- pod podtržením je nutné výraz, který byl nahrazován stejnítky, opakovat

Složená přídavná jména
- píší se bez mezery, číslem a slovním vyjádřením jednotky nebo značky
- 15%, 15procentní, 6V, 6voltová baterie

Čísla a číslice
- arabské číslice - doporučuje se je tisknout stojatým písmem
- římské číslice - v sestavách se římské číslice řadí od levé svislice
- členění čísel
- vícemístná čísla se řadí do skupiny po třech s jednou mezerou a to směrem doleva i doprava od desetinné čárky
- následuje-li za sebou více desetinných čísel, oddělují se středníkem
- peněžní částky
- z bezpečnostních důvodů se v peněžních částkách mohou oddělovat skupiny tří čísel tečkou
- zaokrouhlená čísla nebo částky se většinou píší bez desetinných míst
- sestavy čísel
- za desetinnou čárkou se vždy uvádí stejný počet čísel
- pokud desetinné hodnoty nejsou udány, píší se nuly
- součty se podtrhují dvojitě
- kalendářní data - měsíc číslicí
- vzestupně - 08. 10. 2003, 08. 10. 03, 25. 09. 03
- sestupně - 2003-10-08, 03-10-08, 03-09-15
- měsíc slovy - tímto způsobem se píše měsíc v osobních dopisech, personálních a právních písemnostech - 8. října mezera 2003
- časové údaje
- hodiny, minuty a sekundy se píší dvoumístně a oddělují se dvojtečkami
- 08:25:30 mezera h, 08:25:30,28
- spojená prezentace data a času
- 2003 10 08 T 08 25 30
- 2003-10-08 T 08:25:30
- 03 10 08 T 08 25 30
- 03-10-08 T 08:25:30
- mezi datum a čas se vkládá písmeno T, datum a čas lze psát se spojovníky a dvojtečkami i bez nich"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26797
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse