Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Obchodní osobní společnosti - maturitní otázka 15/19

Obchodní osobní společnosti - maturitní otázka 15/19


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje osobní společnosti a poté se věnuje charakteristice, řízení a ručení veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Obchodní kapitálové společnosti - maturitní otázka 14/19, následující Odpisy - maturitní otázka 16/19.

Obsah

1.
Obchodní osobní společnosti - definice
2.
Veřejná obchodní společnost
2.1
Společenská smlouva
2.2
Ručení u v. o. s
2.3
Řízení společnosti
2.4
Rozdělení zisku
3.
Komanditní společnost
3.1
Komanditista
3.2
Komplementář
3.3
Společenská smlouva

Úryvek

“ Obchodní společnosti – osobní

 veřejná obchodní společnost X komanditní společnost
 vznikají spojením osob
 nemůže je zakládat jediná osoba
 nemusí mít žádný základní kapitál
 společníci ručí veškerým svým soukromým majetkem
 společníci si společnost řídí sami
 nemusí tvořit fond ze zisku (pro případ ztráty)

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST
 dle obchodního zákoníku
 z názvu se tato společnost pozná tak, že obsahuje: 1)v. o. s.
2)Jeřábek a spol.
3)Jeřábek a syn
4)Jeřábek & Jeřábková
 výše základního kapitálu pro tuto společnost není určena
 společníci mezi sebou sepíší společenskou smlouvu, kde si určí:
1) jména společníků
2) předmět podnikání
3) ručení – napůl
4) rozdělení zisku – napůl
5) a jiné
 ručení u v. o. s. » společníci za závazky ručí veškerým svým soukromým majetkem
 řízení společnosti » společníci si svou společnost řídí samy dle společenské smlouvy
 rozdělení zisku » netvoří fond, zisk si rozdělí dle společenské smlouvy a zdaní daní z příjmů fyzických osob"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x476e7074699d2.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Obch_spol_osobni.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse