Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Obchodní právo

Obchodní právo


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručný referát seznamuje se základy obchodního práva. Ve zkratce popisuje českou historii obchodního práva, informuje o jeho pramenech a oblastech působnosti. Definuje také hlavní pojmy související s podnikáním.

Obsah

1.
Co je předmětem obchodního práva
2.
Prameny obchodního práva
3.
Dějiny obchodního práva
3.1.
Česká republika v letopočtech
4.
Co obchodní právo upravuje
5.
Úvod do obchodního práva
5.1.
Podnikání
5.2.
Podnikatel
5.3.
Kdo může jednat v podnikatelských vztazích
5.4.
Obchodní rejstřík

Úryvek

"Obchodní právo se chápe v trojím smyslu - je právní odvětví, kt. právníci aplikují
- je vědecká disciplína
- je pedagogická disciplína
Co je předmětem obch. práva - nějaké společenské vztahy, které vznikají v něj. souvislosti
- společenské vztahy, kt. vznikají v souvislosti s podnikáním a s oblastmi souvisícími
Prameny obch. práva: prameny materiální a formální (je to obecné rozdělení pramenů)
Materiální prameny – jsou dané společensko ekonomické podmínky (nebo podhoubí)dané doby
(právo vzniká v určité době a prostředí a odráží potřeby té dané doby)
- právní předpisy - obch. zákoník 513/1991 Sb.
- zákon č. 591/1992 Sb, O cenných papírech
- zákon č. 143 / 2001 Sb, O ochraně hospodářské soutěže
- zákon č. 77 / 1997 Sb., O státním podniku

Odkaz na skripta – str. 71 – přehled nejdůležitějších předpisů

Dějiny obchodního práva
Obchodní právo (České, Československé) vyrůstá ze 3 zdrojů
1.) středověké společnosti nazývané cechy (např. Cech panen kutnohorských). Cech – sdružoval lidí obyčejně stejné profese. Svoji právní úpravou je to blízké dnešní veřejné obchodní společnost (VOS)
2.) existence povolání nazývaných faktor (faktorský poměr)
faktor – působil v oblasti tkalcovství. Tkalci to, co vyrobili, sami neprodávali, přišel nějaký faktor, výrobek prodal, část si ponechal a část dal tkalcům. Faktor působil jako zprostředkovatel, blížilo se to dnešní zprostředkovatelské smlouvě
3.) rozvoj obchodního práva, zahraniční, zejména italské vlivy. Z Itálie přišli k nám např. Směnka, šek, účetní knihy, obchodní rejstřík apod.

ČR, letopočty
1732 – Komerční patent – zárodek pozdějších obch. Zákoníků
1862 – byl přijat předpis na z. Obchodní zákoník (mněl číslo 1/1863)
1906 – byl přijat zákon o společnostech s ručením omezeným (rozpracování teorie s.r.o. – úspěch rakouské právnické vědy)
Za socializmu byl pojem obchodní právo zakázaný a používal se pojem hospodářské právo.
1963 – zákoník, kt. po 20. až 30. letech opět zavedl pojem obchod, Zákoník mezinárodního obchodu
Pojem obchod se mohl používat jenom do zahraničí (ne uvnitř státu)
1964 – přijat předpis „Hospodářsky zákoník“ (uvnitř státu) – platil až do roku 1991, kdy byl přijat obch. zákoník

Co obchodní právo upravuje
Obch. právo neredukovat jenom na obchodní zákoník, obchodní právo je širší
- obch. právo zahrnuje oblasti, které obsahují obecnou úpravu podnikání
- obchodní společnosti a družstva"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4de8ac9243b81.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Obchodni_pravo.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse