Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Obchodní společnosti, družstvo, živnostenské právo

Obchodní společnosti, družstvo, živnostenské právo

Kategorie: Podniková ekonomika, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce seznamuje s jednotlivými druhy obchodních společností. Vyjmenovává obchodní společnosti osobní a kapitálové. Charakterizuje zejména veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, i společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. Zabývá se družstvem, jeho vznikem, výkonnými orgány a zánikem. Informuje o živnostenském právu. Věnuje se rozdělení živností a okrajově živnostenskému zákonu.

Obsah

1.
Obchodní společnosti
1.1.
Obchodní společnosti osobní
1.1.1.
Veřejná obchodní společnost
1.1.2.
Komanditní společnost
1.2.
Obchodní společnosti kapitálové
1.2.1.
Společnost s ručením omezeným
1.2.2.
Akciová společnost
2.
Družstvo
2.1.
Založení
2.2.
Členská schůze
2.3.
Představenstvo
2.4.
Kontrolní komise
2.5.
Zánik
3.
Živnostenské právo
3.1.
Rozdělení živností podle způsobu získání oprávnění provozovat živnost
3.2.
Rozdělení živností podle předmětu podnikání
3.3.
Živnostenský zákon vymezuje podmínky pro provozování živností

Úryvek

"Komanditní společnost

Komanditní společnost je právnická osoba založená výlučně za účelem podnikání, v niž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více dalších společníků ručí za závazky společnosti celým svým majetkem (komplementáři).

Komanditní společnost musí mít minimálně dva společníky různého typu a tento stav musí být zachován po celou dobu její existence.

Firma musí obsahovat některé z označení:
- komanditní společnost
- kom. spol.
- k. s.

Komanditní společnost se používá všude tam, kde dochází ke spojení podnikatelských schopností jedněch společníků a kapitálu jiných společníků. Část společníků má dobré podnikatelské schopnosti, ale nemá dostatek kapitálu pro podnikání (komplementáři). Část společníků má dostatek kapitálu, ale nechce se osobně účastnit na podnikání, přičemž si však chce zachovat možnost osobně ovlivňovat činnost společnosti (komanditisté).

Komanditní společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem. U komplementářů je však zachován princip osobního ručení za závazky společnosti. Komplementáři ručí celým svým majetkem, a to jak za trvání společnosti, tak i po zániku společnosti. Komanditisté za závazky společnosti ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu.

Dani z příjmu právnických osob podléhá pouze ta část zisku společnosti, která je určena k rozdělení mezi komanditisty. U komanditistů tedy dochází ke dvojímu zdanění zisku. Ta část zisku, která je určena k rozdělení mezi komplementáře, tvoří dílčí základ daně jejich příjmu.

Komanditní společnost je založena uzavřením společenské smlouvy, která musí být vždy písemná a podepsána všemi společníky. Podpisy na společenské smlouvě musí být úředně ověřeny. Smlouva nemusí být uzavřená ve formě notářského zápisu. Společnost musí být založena alespoň dvěma osobami, přičemž jedna z nich bude mít postavení komanditisty a druhá postavení komplementáře.

Společenská smlouva musí obsahovat:
- Firmu a sídlo společnosti
- Určení společníků
- Předmět podnikání
- Určení, kteří společníci jsou komplementáři a kteří komanditisté
- Výši vkladu každého komanditisty

Podnikatelské oprávnění se vydává na firmu společnosti. Příslušná podnikatelská oprávnění musí společnost získat ještě před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
Tato práce čerpá ze zdrojů: www.k3.silesnet.cz/Materialy/Pravo/III.sem/pravo2.doc; www.k3.silesnet.cz/Materialy/Pravo/III.sem/tezeP1.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17264
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse