Obecná psychologie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Základní přehled ke zkoušce k následujícím otázkám.

Obsah

1.
Předmět psychologie, její vztah k jiným vědám o člověku
2.
Odvětví psychologie a jejich předmět
3.
Metody psychologie
4.
Determinace lidské psychiky
5.
Vnímání (percepce)
6.
Představy a fantazie
7.
Myšlení a řeč
8.
Paměť
9.
Pozornost
10.
City a emoce
11.
Vůle a volní jednání
12.
Pojem a struktura osobnosti
13.
Motivační vlastnosti a faktory
14.
Dispozice a schopnosti
15.
Temperamentové vlastnosti
16.
Charakterové vlastnosti

Úryvek

"13 Motivační vlastnosti a faktory

Motivace = proces aktivace chování, jeho řízení a udržování a zároveň proces, který vysvětluje chování jedince
- Funkce motivace = prosazení určité tendence proti jiné z hlediska subjektivní naléhavosti
- nevědomá = motivace, jejíž původ a smysl subjekt nezná
jednání, jehož motivu si subjekt není vědom, např. výrazové chování - vyjadřuje způsob, jak se člověk chová, jak rychle se pohybuje, jak napjatě hovoří, jak tiše sedí...je projevem toho, co se v člověku děje - není motivováno
- vědomá = jednání, jehož motivu si je jedinec plně vědom, chování, které vede k dosažení určitých stavů či okolností, které si subjekt přeje. Úzce souvisí jak s uspokojováním základních (primárních)životních potřeb -potrava. společenství, tak s potřebami druhotnými
Hybní činitelé:
Motiv = relativně stálá předpokládaná motivační dispozice vycházející z intrapsychických dějů, vnitřní popudy
Incentiv = vnější pobídky (motivátory)
Motivační teorie (teorie vzniku motivace):
teorie nedostatku — pokud není uspokojena naše potřeba, zkoušíme jiné možnosti.
teorie vybití — pokud v sobě něco potlačuji, motivací je vybití v jiném oboru.
kognitivní teorie — poznávací. Motivací je myšlenka (např. chci někým být).
Aspirace = osobní systém životních cílů, jehož základem je důvěra ve vlastní síly a možnosti, která je výsledkem v minulosti zakoušených úspěchů a neúspěchů. Lidé se liší různou úrovní aspirace a s tím spojenou odlišností v síle motivu výkonu
Základní principy motivace
a) princip hédonismu (slasti) = veškeré jednání směřuje k maximalizaci příjemného a k minimalizaci nepříjemného na úrovni cíle (např. přes nepříjemné, ale cíl příjemný)
b) princip psychického ekvilibria (rovnováhy) = jednání člověka směřuje k udržování psychické rovnováhy a k jejímu obnovení, byla-li narušena. /odstranění vnitřních rozporů mezi je a má být)
Faktory motivace jsou: vůle, city, pudy, potřeby
Potřeby – závislé na naučeném chování
• primární- biologické (1.pozitivní .hlad, 2.negativní - bolest, 3. potřeby člověka k udržení druhu)
• sekundární- speciálně lidské (1.potřeba orientace k vnějšímu světu 2.potřeba kontaktu, styku, spolupráce 3. sebeuplatnění....)
• Maslowova hierarchie potřeb- tvar pyramidy - žádná potřeba se nedá překročit
1. potřeba fyziologická
2.potřeba jistoty a bezpečí
3.potřeba citové sounáležitosti a lásky
4. potřeba sebeúcty, úcty a uznání
5.potřeba sebeuskutečňování
6. potřeba poznávání a porozumění
7. potřeba estetického prožitku a harmonie"

Poznámka

Přehled je psán formou velmi přehledných a úpravných výpisků.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8967
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse