Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Obecná psychologie - zkouškové okruhy

Obecná psychologie - zkouškové okruhy

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou velmi stručných, místy až nepřehledných výpisků shrnuje učivo nutné ke zkoušce z obecné psychologie, týkající se osmi velkých okruhů: obecná psychologie, psychologické disciplíny, historie a metody psychologie, psychické procesy, konflikty a konfliktní situace, činnosti a motivace.

Obsah

1.
Obecná psychologie
1.1
Klasifikace psychických jevů
1.2
Definice v psychologii
1.3
Psychologie v praxi
2.
Psychologické disciplíny
3.
Historie psychologie
3.1
Do vzniku vědecké psychologie
3.2
Předpoklady vzniku vědecké psychologie
3.3
Vznik a zakladatelé věd. psychologie
3.4
Stručné charakteristiky zákl. psychologických směrů + představitelé
3.5
Vývoj psychologie v Čechách a na Slovensku
4.
Metody psychologie
4.1
Pozorování
4.2
Experiment
4.3
Rozhovor
4.4
Biografická metoda
4.5
Analýza produktů činnosti
4.6
Psychologické texty
4.7
Dotazníky
4.8
Anamnéza
4.9
Přístrojové metody
5.
Psychické procesy
5.1
Poznávací ( kognitivní ) procesy
5.1.1
Čití
5.1.2
Vnímání – percepce
5.1.3
Učení a paměť
5.1.4
Imaginativní procesy
5.1.5
Myšlení, řeč a myšlenkové řešení problémů
5.2
Paměť
5.3
Pozornost
5.4
Emoce, city
5.5
Složky emocionáln9ho procesu
5.6
Volní procesy
6.
Konflikty a konfliktní situace
7.
Činnost
8.
Motivace

Úryvek

“ Základní znaky psychických jevů
1. psych. jevy jsou funkcí našeho mozku, je jejich orgánem ( při nemoci se mění nálada,
nesoustředěnost )
2. lidská psychika ( psych. jevy ) se zformovala ve společnosti
X chováme se jinak v různé společnosti ( sociální a etické aspekty při
Kontaktu s lidmi, pod vlivem výchovy )
3. projevují se v činnostech – zajišťují jeho vzájemné působení s prostředím ( prostředí
ovlivňuje člověka, člověk prostředí rozvíjí )
4. zobrazují prostředí a aktivně na ně působí
- důležité v kognitivním procesu
- psychika není pasivní
- city vyvolané druhými lidmi
5. mění se v průběhu života člověka
- vliv – učení, zkušenosti, výchova
- umožňuje rozvíjet schopnosti i charakter
- je možný i nepříznivý vývoj ( agresivní chování apod. )
6. psychické jevy tvoří složitý celek
- jsou propojeny – vzájemně na sebe působí a ovlivňují se
- př. Pohled na krajinu – lepší nálada – láska k přírodě
7. jsou vysoce variabilní
- u různých jedinců se vyskytují v různých podobách a v různých stupních ( rozdíl 1 jevu mezi různými jedinci je různý )
- interindividuální diference – rozdíl psych. jevů mezi lidmi
- intraindividuální diference – rozdíly psych. jevů v rámci jedné osoby ( v různých
obdobích života, za různých podmínek )
8. projevují se navenek - v činnostech člověka
- to, že psych. jevy působí na člověka, to nám dává možnost jejich pozorování, zkoumání, analyzování = > rozbor produktu činnosti člověka

FUNKCE PSYCHICKÝCH JEVŮ
- 3 základní funkce

1. člověku poskytují informace o tom,co se odehrává v něm i v okolí => k orientaci v prostředí, k orientaci ve společnosti
- informačně orientační funkce
2. člověku umožňují správně řídit a regulovat svou činnost ( pohyby, … )
- regulační funkce
3. umožňují člověku dokázat se přizpůsobit ( adaptovat ) v různém prostředí
- adaptační funkce

Př. Lyžař v bouři

DEFINICE V PSYCHOLOGII
- psychologie patří k vědám o člověku
- zkoumá psychiku, její formování, působení v životě člověka v jeho činnostech a vývoji

PSYCHOLOGIE V PRAXI :
- všude tam, kde potřebujeme poznávat lidi ( psych. diagnostika )
- umožňuje nám poznávat a vysvětlit prožívání a chování člověka ( psych. interpretace )
- předvídat pravděpodobný vývoj člověka ( psych. predikce )
- působit na lidi ( intervence – poradenství ), psychoterapeutické působení
- uspořádání podmínek, ve kterých lidé žijí ( žáci se učí, lidé pracují )
- lépe poznat sebe sama – využití k lepšímu života, pochopení druhého, vcítění se "

Poznámka

Práce je velmi stručná a nepřehledná. Vyžaduje úpravy formulací i vzhledu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11647
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse