Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Obecné poučení o kultuře, galerie a muzea u nás a ve světě - maturitní otázka

Obecné poučení o kultuře, galerie a muzea u nás a ve světě - maturitní otázka


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z dějin umění velmi stručně definuje kulturu, civilizaci, výtvarnou kulturu a výtvarné umění. Zabývá se jejich funkcí. Rovněž povrchně vymezuje pojem galerie a muzeum. Vyjmenovává známé galerie u nás, i ve světě.

Obsah

1.
Kultura
2.
Civilizace
3.
Výtvarná kultura a výtvarné umění
4.
Galerie a muzea u nás a ve světě
4.1.
Definice galerie a muzea
4.2.
Galerie u nás
4.3.
Galerie ve světě

Úryvek

"Kultura a civilizace
- kultura = vše co vytvoří člověk = výsledek lidské činnosti
- umění, věda, technika, hospodářství, náboženství, politika
- původní význam slova = působení člověka na přírodu(zemědělství) + výchova a
vzdělávání
- kultura hmotná (stavba, obraz, …)
- kultura duchovní (náboženství, etika, …)
- kulturu dále dělíme: a) v rámci historických epoch(pravěk,starověk,středověk, …)
b) kult. skupin společnosti(evropská,národní,etnická,sociální,…)
c) kult. oblastí lidského života(práce,bydlení,stolování,oblékání,
jazyk,sport, …)
- civilizace = mnohovýznamový pojem
a) synonymum k pojmu kultura
b) vysoký stupeň rozvoje společnosti(vznik velkých měst s velkou hustotou obyvatel)
c) období v dějinách po divošství a barbarství
d) synonyma pro zeměpisně,historicky či jinak definované celky(západní, egyptská,
středověká civilizace, …)

Výtvarná kultura a výtvarné umění
- výtvarná kultura=výroba nebo tvorba hmotných předmětů, jejichž estetické hodnoty lze
vnímat především zrakem a hmatem
- vztah mezi výtvarnou kulturou a uměním=oba se prolínají, výtvarné umění je součástí
výtvarné kultury
- 4 základní obory výtvarného umění = architektura
sochařství
malířství
užité umění
- estetická hodnota = nějaký objekt, který se nám líbí pro svůj vzhled
- estetika = nauka o krásnu
- ve výtvarném umění převládá estetická funkce
- estetika má počátky v 6.-5.stol. př. n. l.
- fce umění – estetická fce
- poznávací fce
- výchovná fce"

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.
Tato práce obsahuje věcnou chybu - Nation Gallery of Art má být National Gallery of Art.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49ad4ac01dfc3.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Obecne_pouceni_kulture_MO.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse