Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Oběť a její smysl

Oběť a její smysl

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá sociální a filozofickou dimenzí oběti. Nejprve se snaží o její vymezení a stanovení původu. Dále se zabývá její funkcí v historických společnostech v souvislosti s náboženským životem nebo justičním systémem. Poukazuje na chápání oběti přesahující rámec náboženství, snaží se o rozlišení sebeobětování a sebevraždy a věnuje se také aspektu divadelnosti, který oběť může mít.

Obsah

1.
Vymezení pojmu, původ oběti, její pojetí ve starověku
2.
Oběť jako náhrada justičního systému
3.
Oběť přesahující rámec náboženství
4.
Sebeobětování a sebevražda
5.
Divadelnost oběti
6.
Závěr

Úryvek

"Vymezení pojmu, původ oběti, její pojetí ve starověku
Pro moderního člověka je pojem oběť pojmem poněkud rozporuplným. Slyšíme-li dnes toto slovo, vybaví se nám nejspíše hrůzostrašné scény zabíjení bezbranných lidí v současné Jugoslávii či v Čečensku, protože výraz oběť v nás vzbuzuje především představu bytosti, jež se stala pasivním objektem násilí proti své vůli. Na druhé straně však je pro řadu lidí žijících ve společnosti, jež je ovlivněna křesťanským myšlením, oběť spojena hlavně se sebeobětováním Krista či křesťanských mučedníků. Oběť vždy vzbuzovala svou konečností a naprostou destrukcí v lidech posvátnou úctu a bázeň a tak se do hledání odpovědi na otázku po jejím smyslu a významu pouštějí lidé již po celá staletí.
Chceme-li o oběti hovořit, pokusme se nejdříve vymezit, to, co vše lze tímto pojmem vlastně označit. Podle Slovníku spisovné češtiny slovo oběť původně označovalo dar božstvu, popřípadě náboženský obřad spojený s tímto darem. Druhotně však pojem oběť může označovat "nezištný čin ve prospěch druhých za cenu vlastní újmy" a konečně "někoho nebo něco podléhající určitému zhoubnému účinku". pozn.1)
Z této definice vyplývá, že slovo oběť je primárně spojeno s náboženským životem. Podstatnou známkou takto chápané oběti je "snaha působit na božstvo, aby utrvdilo a rozmnožilo život, popřípadě snaha doprovodit modlitbu
účinným prostředkem a vyjádřit pocity díků a
---------------------------------
1) Slovník spisovné češtiny, Academia 1978, str. 283 vděčnosti". pozn.2)
Chápání oběti se lišilo v různých společnostech podle toho, jak bylo božstvo v té které společnosti pojímáno a tak vedle představy, že oběť je vyjádřením poděkování a vděčnosti za dary, jež člověk dostává od laskavého Boha, existoval i názor, že oběť je povinnou daní, kterou je nutno odvádět přísnému a despotickému vladaři jako výraz poslušnosti. Nezřídka kdy však také byla oběť brána jako úplatek, jímž se zkorumpované božstvo dá snadno koupit či jako magická síla, jíž lze vyšší mocnosti k vyslyšení určité žádosti donutit.
Jak a kdy lidé k myšlence oběti dospěli zůstává do dnešní doby víceméně nevyjasněno. Tato otázka netrápí pouze historiky a filozofy; jako neřešitelný problém se jeví i teologii. Ortodoxní protestanští teologové minulého století označovali oběť za něco, co odporuje lidskému rozumu, a tak spojovali začátek obětního systému s přímým rozkazem Boha. Podle tohoto pojetí ustanovil Bůh oběť po pádu prvních prarodičů v ráji. Katoličtí teologové ale s tímto názorem nesouhlasí a poukazují na to, že obětní činnost byla rozšířená i u národů, jež byly od ostatní kultury odloučené. Z toho také vyvozují přítomnost jakéhosi zvláštního obětního pudu v každém člověku.
Zajímavé je, že tuto otázku si nekladli ani starověcí myslitelé, ani Starý zákon. I když podle biblického podání obětní systém, jež v Izraeli existoval v době historické, skutečně s přímým Božím rozkazem spojován je, o původu první oběti - oběti přinesené Kainem a Ábelem - bible mlčí.
---------------------------------
2) A. Novotný - Biblický slovník, Kalich 1992, str. 520
Z historického hlediska je zřejmé, že oběť má velice úzkou souvislost se vznikem náboženství - tedy s otázkou, která pro nás také zřejmě zůstane na úrovni hypotézy.
Podobně nejasné je i to, k čemu měla oběť sloužit v době svého vzniku. I zde existuje řada teorií. Dnes jsou nejvíce rozšířeny dvě. Podle první z nich oběť představovala jakési svátostné obecenství kmene a s ním pokrevně spřízněného božstva. Pro tuto teorii svědčí pojímání oběti jako obětních hodů, které byly pořádány jako hostiny, jichž se účastnil věřící společně s božstvem. Tento druh oběti byl typický především pro pohanské národy pozn.3), ale s jeho určitým ozvukem se střetáváme i ve Starém zákoně. pozn.4) Druhá teorie říká, že v historické době je u kořene všech obětí (alespoň ve Starém zákoně) myšlenka daru. pozn.5) Pravděpodobné však je, že význam obětí v této době nelze jednoznačně stanovit a že oba výše zmíněné prvky se v každém obětním aktu vzájemně prolínaly.
V pohanství mělo obětní dění převážně povahu "dávám, abys dal". pozn.6) S takto chápanou obětí byla spojena."

Poznámka

Práce disponuje rozsáhlým poznámkovým aparátem.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24744
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse