Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Obětujte se, společnost musí pobízet - polemická esej k článku

Obětujte se, společnost musí pobízet - polemická esej k článku


Kategorie: Ekonomie, Hospodářská politika

Typ práce: Eseje

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Esej do kurzu Mezinárodní finance A. polemizuje s článkem Jiřího Konkora o úloze státu v politice nezaměstnanosti, zvýšení ekonomického růstu a konkurenceschopnosti ekonomiky. Ukazuje, ve kterých oblastech nejsou autorovy myšlenky správné a jaké mohou mít tyto názory následky pro společnost.

Obsah

1.
Úvod
2.
Postoj k makroekonomickým agregátům
3.
Cíle státu
4.
Investiční pobídky
5.
K čemu může vést protikolektivismus

Úryvek

“ Vůbec nechápu, jak může někdo tvrdit, že opatření státu na snížení nezaměstnanosti, zvýšení ekonom. růstu či konkurenceschopnosti ekonomiky jsou nemorální, nesmyslná či zlem. Zajímalo by mě, co má být podle autora cílem státu, když ne zlepšení makroekonomických agregátů. K čemu ten stát má pak vlastně být? Proč ho nerozpustit?
Neznám na světě stát, kde by vládě či centrální bance nezáleželo na žádném makroagregátu. Snad všechny politické strany mají ve svých programech snížení nezaměstnanosti a zvýšení HDP, liší se jen ve způsobu, jak toho dosáhnout a jestli jejich metody jsou funkční. Tvrdit tedy, že centrální banka nemá měnit úrokové sazby nebo že stát nemá provádět
žádnou hospodářskou politiku bez ohledu na hospodářský boom či recesi, je troufalost. Dělají to totiž všechny vyspělé země, ať mají vládu liberální či socialistickou. Zdá se mi rovněž nesmyslné tvrzení, že stát ani růst HDP ovlivnit nemůže. Vždyť vládní výdaje jsou jednou ze složek HDP. Čím vyšší výdaje státu, tím vyšší agregátní poptávka, tedy i HDP."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x479837ae3d672.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
Obetujte_se.doc (75 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse