Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Obsah strategického managementu, finanční analýza - výpisky z přednášek 2/2

Obsah strategického managementu, finanční analýza - výpisky z přednášek 2/2

Kategorie: Strategický management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Druhá část přednášek navazuje na první část s názvem Obsah strategického managementu 2. část a zabývá se finanční analýzou společnosti. Představuje nejčastěji používané ukazatele finanční analýzy, jako jsou rozdílové ukazatele i poměrové ukazatele. Dále vysvětluje také méně známé ukazatele kupříkladu pyramidový rozklad ukazatele ROE a ROA. Poté objasňuje moderní přístupy k měření finanční výkonnosti. První část přednášek se nachází zde Obsah strategického managementu - výpisky z přednášek 1/2.

Obsah

1.
Finanční analýza - manažerské pojetí
2.
Posun paradigmatu užívání ukazatelů finanční analýzy
2.1
Rozdílové ukazatele
2.1.1
Čistý kapitál
2.2
Paralelní soustava poměrových ukazatelů
2.2.1
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)
2.2.2
Rentabilita úhrnných vložených prostředků (ROA)
2.2.3
Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE)
2.2.4
Rentabilita tržeb (ROS)
2.3
Ukazatele likvidity
2.4
Ukazatelé zadluženosti
3.
Pyramidová soustava poměrových ukazatelů
3.1
Index In
4.
Souhrnné ukazatele pro měření finanční výkonnosti firem
5.
Srovnatelnost údajů finanční analýzy
6.
Moderní přístupy k měření finanční výkonnosti
6.1
Value Based Management – VBM
6.2
Economic Value Added (EVA)
6.3
Vážené průměrné náklady kapitálu (WACC)
7.
Jak se zjišťují náklady na vlastní kapitál
8.
Možnosti zvyšování ukazatele EVA
8.1
Oblasti použití ukazatele EVA v podnicích
8.2
Stanovení EVA drivers
8.3
Další možná podoba výpočtu EVA
8.4
Využití ukazatele EVA pro stanovení hodnoty firmy
8.5
Využití ukazatele EVA pro stanovení potřeby budoucí kapitalizace firmy
9.
Jak stanovit MVA
10.
Cash-Flow Return on Investments (CFROI)
10.1
Komplexní vzorec pro výpočet CFROI
10.2
Výsledné zhodnocení ukazatele CFROI
11.
Problémy při zavádění hodnotového řízení

Úryvek

"Finanční analýza – manažerské pojetí
Finanční analýza slouží k celkovému finančnímu hodnocení podniku. Základem hodnocení je hodnocení finančních výkazů podniku. Finanční analýza by měla hodnotit finanční situaci a zároveň upozorňovat na možná rizika a příležitosti. Vždy ale v souvislosti s dalšími aspekty vnějšího a vnitřního prostředí.

- hodnocení minulé a současné finanční výkonnosti organizace, finanční analýza dává odpověď, jak organizace hospodařila, kde jsou silné a slabé stránky její finanční výkonnosti
- vyhodnocování předpokládaného budoucího ekonomického vývoje, pomocí aparátu finanční analýzy lze analyzovat ekonomické důsledky jednotlivých strategických variant a určit variantu, která je ekonomicky nejvhodnější
- ekonomické zdůvodnění připravovaných nebo předkládaných podnikatelských projektů pro statutární orgány či banky

Zdroje pro analýzu
- rozvaha (stav majetku a závazků k datu),
- výkaz zisku a ztrát (náklady a výnosy za dané období),
- cash-flow (pohled na finanční toky v časovém období),
Vyhodnocení ukazatelů finanční analýzy
- srovnání v čase (vývojové trendy),
- srovnání v prostoru (mezipodnikové srovnání),
- srovnání se standardními hodnotami (www.mpo.cz),
Přínosy finanční analýzy
- poskytnutí objektivního pohledu na potencionální růst výkonnosti podniku,
- zhodnocení míry zranitelnosti organizace,
- posouzení míry a flexibility organizace,
- identifikaci rizik plynoucí z dosavadního fungování organizace,
Posun paradigmatu užívání ukazatelů finanční analýzy

- paradigma = všeobecně užívaný názor a styl spojený s epochou

Výsledkem finanční analýzy jsou:
- poměrové ukazatele – například rentabilita aktiv se vypočítá jako čistý zisk děleno aktiva.
- syntetické ukazatele – vznikají kombinací více poměrových ukazatelů.
- rozklad ukazatelů - tím se dá vystopovat, co zapříčinilo pokles / růst rozkládaného ukazatele.
- grafy, atd.

Rozdílové ukazatele

Čistý pracovní kapitál – zkoumá se přiměřenost oběžných aktiv

(obrázek)

- dlouhodobý kapitál, který se používá pro financování oběžných (krátkodobých) aktiv
- kladná hodnota ukazuje, že podnik má na zabezpečení svých krátkodobých závazků k dispozici oběžná aktiva
o likvidita = schopnost firmy splácet své závazky
- vysoká hodnota čistého pracovního kapitálu snižuje rentabilitu společnosti (prostředky mohly vydělávat jinde)
o firma je z hlediska svých partnerů bezpečná
o ČPK bývá větší než 0, při dobré kondici může být i záporný

(obrázek)

Čistý pracovní kapitál představuje tu část oběžných aktiv, která je financována dlouhodobými zdroji – ať již vlastními nebo cizími
- Představuje „finanční polštář“, který podniku umožňuje pokračovat ve své činnosti i v případě, že by ji potkala nepříznivá událost, jež by si vyžádala neočekávaně vysoký výdej peněžních prostředků
- Zdroje čistého pracovního kapitálu tvoří růst položek krátkodobých aktiv a pokles položek krátkodobých závazků"

Poznámka

Práce je psána formou odrážek. Obsahuje velké množství schémat, grafů, obrázků a tabulek. Čistý text je cca 11 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20665
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse