Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Odpisy - maturitní otázka 16/19

Odpisy - maturitní otázka 16/19


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vymezuje pojem odpis, oprávka, fyzické a morální opotřebení. Poté se zabývá účetním, daňovým, rovnoměrným a zrychleným odepisováním. Závěr ukazuje, jak dlouho se který majetek odepisuje. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Obchodní osobní společnosti - maturitní otázka 15/19, následující Pasivní bankovní operace - maturitní otázka 17/19.

Obsah

1.
Odpisy
2.
Oprávky
3.
Opotřebení
3.1
Fyzické
3.2
Morální
4.
Odpisy dlouhodobého majetku
4.1
Účetní
4.2
Daňové
5.
Způsoby odepisování
5.1
Rovnoměrný
5.2
Zrychlený
6.
Seznam délky odepisování

Úryvek

“ Odpisy

- dlouhodobý majetek se v průběhu své životnosti postupně opotřebovává = amortizace
- odepisuje se ročně
- odpisy – vyjadřují opotřebení dlouhodobého majetku v peněžní částce
- oprávky – součet odpisů za x let
Opotřebení může být: 1) Fyzické – mechanické opotřebení, únava materiálu
2) Morální – technický vývoj, zastarávání

U dlouhodobého majetku máme odpisy:
1) účetní – jde o skutečné peněžní vyjádření opotřebení; každá účetní jednotka si je stanoví podle vnitřní směrnice; jejich výše je v pravomoci podniku a ovlivňují hospodářský výsledek

2) daňové – vypočítávají se jednotně podle zákona o daních z příjmů; ovlivňují základ daně z příjmů; zjišťují se mimo soustavu účetních zápisů
- máme 2 způsoby odepisování: a) rovnoměrný
b) zrychlený
- účetní jednotka si u každého dlouhodobého majetku vybere jeden způsob odepisování a ten dodržuje po celou dobu odepisování konkrétního majetku
- je stanoveno, do které skupiny odepisování bude majetek patřit
- u každé odpisové skupiny je určena doba odepisování
- neodepisují se pozemky, sbírky a umělecká díla"

Poznámka

Obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x476e70934522b.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Odpisy.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse