Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Odsíření elektrárny

Odsíření elektrárny

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V seminární práci je zjednodušeným způsobem popsaná funkce tepelné elektrárny Opatovice v Opatovicích nad Labem. Zmíněny jsou nejen výhody a nevýhody funkce tepelné elektrárny a její odsíření, ale také typy elektráren v ČR. Charakterizovány jsou základní parametry kotle elektrárny, především jaké jsou možné vstupy a výstupy ze spalovacího procesu. Dále informuje, jak se v elektrárně nakládá s přehřátou párou a elektrickou energií. Součástí práce je i popis odsiřovacího závodu, včetně shrnutí vstupů do odsíření a výstupů z nich.

Obsah

1.
Cíl práce
2.
Elektrárny v ČR
3.
Elektrárna Opatovice
3.1.
Základní parametry kotle
4.
Vstupy
4.1.
Hnědé uhlí
4.2.
Voda pro potřeby vlastní elektrárny
5.
Výstupy
5.1.
Výstupy ze spalovacího procesu
5.1.1.
Kouřový plyn
5.1.2
Pevné ze spalovacího procesu
5.2.
Přehřátá pára (upravené napájecí vody v uzavřeném okruhu)
5.3.
Elektrická energie
6.
Odsiřovací závod
6.1.
Popis odsiřovacího závodu (graf odsíření)
6.1.1.
Ventilátor
6.1.2.
Výměník
6.1.3.
Absorbér – neboli také pračka (graf Absorbér)
6.1.4.
Výroba stabilizátu
6.2.
Shrnutí vstupů po odsíření
6.3.
Shrnutí výstupů z odsíření
7.
Závěr

Úryvek

"5. Výstupy
5.1. Výstupy ze spalovacího procesu
5.1.1. Kouřový plyn
Spaliny z každého kotle jsou po průchodu mechanickým a elektrostatickým odlučovačem popílku odváděny dvěma spalinovými ventilátory paraelně do komína. Komín využívá přirozeného tahu, čímž je vytvořen podtlakem (vůči atmosferickému tlaku) v kouřovodech. Komíny jsou pro neodsířené spaliny používány dva. Do každého jsou zaváděny spaliny ze tří kotlů. V současné době se využívají pouze při větších závadách na odsíření a pro zapalování kotlů. Do těchto komínů vstupují spaliny v teplotě přibližně 150°C.
Produkt spalovacího procesu je kouřový plyn, který zejména obsahuje CO2, N2, SOx (SO2+SO3) o průměrné teplotě 150°C. Nejškodlivější pro životní prostředí je obsah SO2 (kysličník siřičitý) s množstvím přibližně 4 144 mg/Nm3. Objem spalin při jmenovitým výkonu kotle je přibližně 357 000 Nm3/h tzn. 2 142 000 Nm3/h při jmenovitém výkonu šesti kotlů za hodinu. Na tyto parametry byla projektována výstavba odsiřovacího závodu.

5.1.2 Pevné ze spalovacího procesu

• Struska (škvára), která je z výsypky spalovací komory odváděna hydraulicky (chladí se vodou a s vodou jde do nádrží). Po odvodnění se může se přimíchat do stabilizátu nebo se prodává k dalšímu využití. Např. ve stavebnictví (izolační materiál)

• Popílek z elektroodlučovačů je pomocí pneumatické dopravy dopravován do sil. Míchá se se sádrovcem na odpadní stabilizát. Nebo se plní do autocisteren a prodává se k dalšímu využití (např. do cementrány v Prachovicích)

5.2. Přehřátá pára (z upravené napájecí vody v uzavřeném okruhu)
Kotel svou funkčností (spalovacím procesem) ohřívá trubky s vodou, které jsou umístěny uvnitř kotle. Voda se ohřeje až na 540°C a stane se z ní přehřátá pára. Ta pod tlakem 9,51 MPa vstupuje do turbíny, kterou roztáčí.

Kondenzát z přehřáté páry je poté potřeba znovu ochladit, aby mohl znovu vstoupit do procesu. Ochlazováni probíhá ve výměníku a ohřátá ochlazovací voda je dopravována horkovodem, do Hradce Králové, Pardubic a dalších lokalit. Zde slouží jako zdroj k vytápění a ohřívání teplé vody pro domácnosti.

5.3. Elektrická energie
Elektrická energie je vyráběna v generátorech, které jsou poháněny turbínami. Do turbíny vstupuje přehřátá pára v teplotě 540°C a roztáčí ji. Turbína přitom roztočí elektrický generátor, který produkuje elektrickou energii. Pokud kotel běží na jmenovitý výkon, je tento proces schopen vytvořit 55 MWe za hodinu. Poptávka po elektrické energii je nejvíce intenzivní v zimním období. To běží až všech šest kotlů naráz na plný výkon. V této době je jmenovitý výkon elektrárny 6 x 55 MWe = 330MWe. Energetické náklady má i vlastní elektrárna. Ta spotřebuje okolo 5% své produkce. Tato energie je spotřebována především na mlýnice uhlí, ventilátory, dopravníky, čerpadla, odlučovače popílku, řídíci proces celé elektrárny a spoustu dalších zařízení."

Poznámka

Práce obsahuje schémata a fotografie, které jsou uloženy v 8 přiložených souborech ve formátu MS Word *.doc.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1183
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse