Okruhy otázek z managementu

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje 20 okruhů z managementu Slezské univerzity.

Obsah

1.
Strategický marketing, jeho podstata a přístupy
2.
Tvorba strategických marketingových programů
3.
Tvorba strategie v konkrétních typech tržního prostředí
4.
Prostředí ovlivňující strategický marketing
5.
Strategický marketing a informační management
6.
Ekonomický význam logistiky
7.
Marketingová logistika
8.
Distribuční logistika
9.
Proces vyhledávání, výběru a přijímání pracovníků
10.
Podniková filozofie a kultura v systému řízení lidských zdrojů
11.
Motivace, hodnocení a odměňování pracovníků
12.
Vzdělávání a rozvoj pracovníků. Péče o pracovníky a BOZPP.
13
Vysvětlení pojmu „Mezinárodní marketing“
14.
Analýza tržních příležitostí
15.
Mezinárodní výrobková politika
16.
Cena a distribuce v mezinárodním marketingu
17.
Mezinárodní marketingová komunikace
18.
Faktory ovlivňující vývoj daňových soustav
19.
Daňová koordinace a harmonizace daní v zemích EU.
20.Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Úryvek

"Strategický marketingový proces - plánovací etapa

Základem marketingového plánování je schopnost vytvořit, udržovat a rozvíjet žádoucí vazbu mezi cíli podniku stanovenými na základě jeho poslání, mezi strategiemi, volenými pro uskutečnění cílů v návaznosti na vyhrazené zdroje a v rámci měnících se podmínek. Plánovací etapa je proces zahrnující kroky v následujícím pořadí:
- marketingová situační analýza,
- stanovení marketingových cílů,
- formulování marketingových strategiích,
- sestavení marketingového plánu.

2. Vývojové fáze strategického marketingu

I když diskuse o strategii začaly v německé vědě o marketingu relativně pozdě, lze v rámci historicko-genetických úvah identifikovat významné myšlenky a základní kameny strategického myšlení.
Východiskem na konci 50. let se stala změna trhu prodávajícího na trh kupujícího při současných všeobecných tržních růstových tendencích. Již tehdy bylo požadováno dlouhodobé zaměření nabídky výkonů podle potřeb poptávajících. Levitt ve své stati „Marketing Myopia“ (1960) již včas poukazuje na nutnost tržně orientované definice obchodní činnosti. I v německy mluvících zemích vznikají zásadní pojednání o rozhodování v souvislosti s programem a sortimentem, jejichž podstata je systematicky analyzována a na pokladě cyklu životnosti trhu a výrobku.
Na prahu 60. let vyslovit Ansoff své zásadní předpoklady k volbě marketingové strategie (tržní proniknutí a rozšíření, rozvoj produktu, diverzifikace). Toto i dnes významné koncepční zaměření na strukturalizaci strategií tržních oblastí může být označeno za vlastní hodinu zrodu strategického marketingu. Ve spojení s diverzifikačními a divizionalistickými vlnami v 60. letech se dostávají jednoznačně do popředí růstové strategie a v souvislosti s rozšířením činností vedoucích k realizaci nových produktů a vstupem na nové trhy zvyšuje se pozornost k získávání „synergických koncepcí“ (Ansoff 1966).
Počátkem 70. let dochází k rozšíření portfoliových koncepcí založených na finančně-hospodářských úvahách o výnosnosti a riziku. Původně se jimi zabývají poradenské společnosti pro podnikatele, ale v přístupnější a jednodušší formě se rychle rozšiřují i ve vlastní podnikové praxi. Především také proto, že při zahrnutí koncepce zkušenostní křivky mohou být zde odvozeny „přijatelné“ normové strategie. Směsice oborů podnikání snažící se zajistit výnosnost a cash-flow v normové strategii může vést k cíli pouze při silném zjednodušení. Zejména u stagnujících a zmenšujících se trhů a při nedostatku předpokladů pro realizaci koncepce zkušenostní křivky vede management podle portfolia pouze k málo uspokojivému řešení.
Při rostoucím vytlačování konkurence dochází koncem 70. let k obrácení pozornosti na zajištění stálejších konkurenčních výhod. Opřeny o práce Portera pronikají do strategického marketingu koncepce „strategických skupin“ a tzv. analýzy hodnotových řetězců. Východisko tvoří přitom základní myšlenka, že konkurenční přednosti vznikají z hodnoty, kterou je podnik s to zajistit pro odběratele. Hodnotový řetězec staví aspekty orientace na potřeby a účinnosti nákladů v systému hodnot odběratele rovnoprávně vedle sebe a mimo to umožňuje, aby byl proveden průzkum interdependencí mezi hodnotovými aktivitami v jednotlivých funkčních oblastech. Skutečnost, že konkurenční přednosti jsou analyzovány, vytvářeny a posuzovány z nadfunkčního pohledu, vede k překonání úzkého pohledu marketingového managementu zaměřeného na nástroje odbytové politiky.
Paralelně k myšlení charakterizovanému konkurenční strategií probíhá na mnoha trzích přechod od multinárodní k světově zaměřené marketingové strategii. Levitt vyvolal svým příspěvkem ke globalizaci trhů (1983) kontroverzní diskusi o účelné podnikové strategii internacionalizace. Přitom se prosazuje poznatek, že při volbě vlastních strategií internacionalizace hraje podstatnou roli situace na národních trzích. Skutečnost, že konkurenční strategie na mezinárodních trzích jsou pod tlakem silné dynamiky, vede – pod vlivem výsledků japonských podniků – ke kritické výměně názorů s koncepcí soutěže podle Portera. Pod heslem „Outpacing – Strategie“ (Gilbert, Strebel 1985, Kleinaltenkamp 1987) jsou navrhovány dynamické koncepce strategických změn. Přitom se pod vlivem přístupu Total-Quality-Management stále více prosazuje názor, že vedoucí postavení v nákladech a kvalitě nepředstavují žádné navzájem se vylučující koncepce, ale simultánně realizovatelné volby strategií.
Počátkem 90. let tak získávají na významu integrované přístupy k úvahám o strategických opcích. V úkolu zajistit konkurenční přednosti ve strategických aliancích a spojeních vzniká nová výzva pro strategický marketing. Vhodnost marketingové kultury a implementace marketingových strategií v „hybridních“ organizačních formách se tak stávají rozhodujícími faktory úspěchu.
Vedle toho vede přibývání ekologických problémů a s tím vznikající společenské nároky silněji k nutné integraci v marketingových úvahách, tak jak odpovídá vývoji. V této souvislosti se zabývají příspěvky týkající se např. marketingu orientovaného na prostředí (Raffé 1979, Kaas 1992, Meffert, Kirchgeorg 1992) rozvojem a implementací marketingových strategických opcí, aby byly výhody v ochraně prostředí převedeny na soutěžní a zákaznické výhody a aby bylo převedeno řešení problémů na kooperativní systémy."

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulky a schémata. Čistého textu v práci je cca 175 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14483
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse