Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Operační výzkum v logistice - minimalizace nákladů na rozvoz zboží

Operační výzkum v logistice - minimalizace nákladů na rozvoz zboží

Kategorie: Operační výzkum a analýza

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor nejprve formuluje problém, který je třeba řešit a zadává parametry nutné k řešení úlohy. Dále zdůvodňuje výběr metody výpočtu, charakterizuje ji a provádí výpočty. Na jejich základě analyzuje výsledky.

Obsah

1.
Popis a formulace problému
2.
Zadání parametrů úlohy
3.
Matematický model řešení
4.
Řešení matematického modelu
5.
Analýza výsledků řešení

Úryvek

"3. Matematický model řešení

Tato úloha patří do lineárních alokačních úloh. Uvažujme soubor aktivit, které musí být vykonány k dosažení určitého cíle systému. Realizace aktivit vyvolává spotřebu určitých zdrojů, které jsou vzájemně zaměnitelné a zpravidla omezené. Některé aktivity mohou být realizovány několika variantními způsoby.
Alokační úloha spočívá v přidělení zpravidla omezených a zaměnitelných zdrojů do konkurenčních aktivit co nejefektivnějším způsobem. Kritériem efektivnosti bývá často celkové náklady (minimalizace), jako v tomto případě rozvozu masa. Příkladem takovéto úlohy je zobecněná distribuční úloha.
Zobecněná distribuční úloha spočívá v optimálním přidělení zdrojů Z1…Zn do aktivit A1…An při dodržování daných omezujících podmínek. Omezující podmínky se týkají jak zdrojů, tak aktivit.
Zobecněná distribuční úloha je řešitelná simplexovou metodou, avšak její speciální struktura dovoluje použít efektivnější způsob řešení.
Zvláštním případem distribuční úlohy je KLASICKÝ DOPRAVNÍ PROBLÉM, v němž jsou si všechny technické koeficienty vesměs rovny. Klasický dopravní systém má vždy přípustné řešení, má vždy bazické přípustné řešení a tedy existuje vždy jeho optimální řešení. Nalezení bazického přípustného řešení umožňuje více metod :
1. Metoda severozápadního rohu
2. Metoda řádkových minim
3. Metoda sloupcových minim
4. Indexní metoda
5. Vogelova aproximační metoda (VAM)

Vogelova aproximační metoda (VAM) : Pro každý řádek a sloupec určíme diferenci mezi nejmenší a druhou nejmenší sazbou tamtéž. Vybereme řadu s největší diferencí a v ní obsadímenejvětší možnou přepravou pole s nejmenší sazbou. Řadu s vyčerpanou kapacitou vyškrtneme a celý postup opakujeme pro celý redukovaný dopravní problém. Jsou-li dvě minimální hodnoty stejné, je diference rovna nule. Je-li největší diference stejná u více řad, hledáme v těchto řadách sedlový bod, tzn. Pole s nejmenší sazbou z hlediska řádku i sloupce. Pak obsazujeme sedlový bod. Mezi několika sedlovými body se rozhodujeme pro ten, pro který je součet řádkové i sloupcové diference největší. Tuto metodu jsem použil u své semestrální práce.
Modifikovaná distribuční metoda (MODI) je přesnou metodou pro nalezení optimálního řešení dopravního problému, je to v podstatě upravená simpexová metoda využívající strukturu dopravního problému.
Postup řešení probíhá v následujících krocích :
1. Nalezení prvého bazického přípustného řešení (některou aproximační metodou)
2. Zvolíme jedno ui=0 nebo jedno vj=0
3. Vypočteme hodnotu proměnných u1..um, v1..vm z rovnice ui+vi=cij
4. Vypočteme dpq=max(ui+vi-cij). Nastane-li maximum pro více případů, volíme pole s nejmenší hodnotou cij.
5. Jestliže dpq=0, je nalezené bazické řešení optimální, v opačném případě je proměnná xpq vstupující proměnnou do nové báze.
6. V tabulce vyhledáme „uzavřený kruh“ k poli (p,q) po obsazení polích a počínaje polem (p,q) označíme „rohová“ pole obvodu střídavě znaménky + a -.
7. Určíme veličinu t jako minimální ze základních proměnných s označením -.
8. Přepočteme tabulku do nové báze – připočteme odečteme t k příslušně označeným polím a celý postup opakujeme od 2.
Jestliže v procesu řešení metodou MODI získáme degenerované bazické přípustné řešení, potom při ručním výpočtu postupujeme následovně : Obsadíme vhodná neomezená pole fiktivní „nulovou“ přepravou tak, aby příslušný neorientovaný graf získaný spojením obsazených polí vodorovnými a svislými čarami byl souvislý a přitom neobsahoval kružnici. Pole s nulovou fiktivní přepravou považujeme za obsazené. Na takto upravené bazické řešení aplikujeme popsaný výpočetní postup dle metody MODI.
Vede-li formulace konkrétní úlohy na nevyvážený dopravní problém, vyvažujeme jej zavedením fiktivního dodavatele, resp. Odběratele, jak ostatně používám i v mé semestrální práci.
Chceme-li zabránit dodávce i-tého dodavatele j-tému spotřebiteli, volíme sazbu c dostatečně vysokou ve srovnání s ostatními sazbami a nazýváme ji prohibitivní sazbou. Vzhledem k tomu, že hledáme minimum celkových přepravních nákladů, nebude v optimálním řešení nenulová přeprava v poli s vysokou prohibitivnní sazbou."

Poznámka

Počet stránek je včetně map a tabulek, doprovázejících výpočty.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6835
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse