Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Opěrná a pohybová soustava člověka - maturitní otázka

Opěrná a pohybová soustava člověka - maturitní otázka


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá shrnutím nejdůležitějších faktů o opěrné a pohybové soustavě člověka. Heslovitě popisuje stavbu kostí, svalů a kloubů, i mechanismy jednotlivých pohybů.

Úryvek

"Vazivová blána kryjící povrch kosti je okostice.
Kosterní soustava člověka se skládá z více než 200 kostí.
Největší ze zánártních kostí je kost patní.
Největší kloub v těle je kloub kolenní.
Nejpohyblivější kloub je ramenní kloub.
Zakřivení páteře je lordóza, kyfóza, skolióza.
Součástí pánevní kosti je kost kyčelní, sedací, stydká.
Kost hlezenní patří ke kostem dolní končetiny.
Ke kostře hlavy patří jazylka, kost radličná, kost klínová.
Hladké svaly jsou ovládány autonomními (vegetativními) nervy.
Kosterních svalů je přibližně 600.
Hladké svalstvo je ovlivňováno nervy i hormony a nelze ovlivňovat vůlí.
Trapézový sval patří k zádovým svalům.
Povrchová membrána svalového vlákna = sarkolema.
Součástí kostry nohy je kost loďkovitá, hlezenní.
V obličejové části lebky je kost radličná, temenní, patrové.
Kosti pánve jsou kost kyčelní, stydká, křížová.
Vzpřímené držení těla vede k zakřivení páteře v rovině středové a bipední lokomoci.
Příčinou svalové únavy je vyčerpání zdrojů energie, nedostatek kyslíku, nahromadění zplodin metabolismu.
Svalová vlákna kosterních svalů vytvářejí po spojení snopečky a snopce, jsou základní stavební jednotkou masité části svalu a jsou mnohojaderná.
Při činnosti svalů se hlavice myozinu dotýkají aktinovým vláken.
Mezi svaly horní končetiny patří sval deltový a vřetenní.
Mezi svaly dolní končetiny patří svaly bércové, hýžďové, krejčovský.
Střední část dlouhých kostí = diafýza. Konce dlouhých kostí = epifýza.
Hrtan je zavěšen na jazylce.
První dva krční obratle = nosič a čepovec.
Prvních 7 párů žeber a kost klíční se připojují ke kosti hrudní.
7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 4-5 křížových obratlů.
Sluchové kůstky středního ucha = kladívko, kovadlinka, třmínek.
Otáčivé pohyby hlavy umožňuje čepovec.
Chrupavky tvořící hrtan – štítná, prstencová, hlasivkové, hrtanová, epiglotis.
Myofibrily jsou tvořeny bílkovinami aktinem a myozinem.
3 typy svalové tkáně – hladká, příčně pruhovaná, srdeční.
Kostra hlavy – kost klínová, jazylka.
Kostra trupu – čepovec, kost křížová.
Kostra horní končetiny – kost klíční, kost vřetenní.
Kostra dolní končetiny – kosti stydké, čéška.
Motorická (hybná) jednotka kosterního svalu je větší počet svalových vláken inervovaný jedním vláknem nervovým.
Studium mikroskopické stavby tkání = histologie"

Poznámka

Jedná se o výčet faktů, který není logicky členěn.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48d1017863aa9.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
MO_pohyb_sous_clov.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse