Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Orfa a.s.: Analýza prvků komunikačního mixu firmy

Orfa a.s.: Analýza prvků komunikačního mixu firmy

Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato seminární práce se zaměřuje na analýzu komunikačního mixu vybrané společnosti - Orfa a.s.. Teoretické poznatky z užšího výřezu dané tématiky v textu autor konfrontuje s praxí. Cílem textu je osvětlit tyto poznatky ve světle reálné společnosti. U jednotlivých prvků komunikačního mixu autor začleňuje také vlastní, objektivní názor - názor spotřebitele. Na závěr provádí shrnutí dosavadního vývoje v komunikační oblasti firmy

Obsah

Úvod
1.
Komunikační mix
1.1
Nástroje marketingové komunikace
2.
Charakteristika vybrané firmy
3.
Podpora prodeje a reklama
3.1
Podpora prodeje v maloobchodě
3.1.1
Výstavky
3.1.2
Oznámení o podpoře prodeje
3.1.3
Snižování cen
3.2
Podpora prodeje zprostředkovatelům
3.2.1
Slevy z fakturované částky
3.2.2
Společná reklama
3.3
Podpora prodeje spotřebitelům
3.4
Reklama
3.5
Public relations
4.
Závěr

Úryvek

"Pro lepší vysvětlení systému fungování firmy zde uvádím dané schéma. Tedy Orfa má sjednané podmínky s firmou BRW, která je jedním z největších producentů nábytku v Evropě. Tyto podmínky ji zaručují výhradní postavení při nákupu od BRW. Orfa samozřejmě má i jiné dodavatelé, ale BRW zde figuruje jako ten nejdůležitější. Orfa dále prodává tento nakoupený nábytek buďto přímo spotřebitelům , prostřednictvím své sítě prodejen nebo zprostředkovává další prodej jiným maloobchodům v této oblasti.
Důležitý prvek je ten, že BRW stanoví doporučené ceny, kterými se řídí i prodejci, jimž dodává Orfa. V praxi to tedy vypadá tak, že Orfa má například stolek za 2000 Kč a nakupující firma, prodává tento stolek v hranici okolo 2000 Kč. Rozdíl je tedy v marži, kterou si BRW, resp. Orfa účtuje. Prodejny , kterým firma Orfa prodává jsou většinou mimo region , kde má Orfa své prodejny. Proto se tedy tyto „konkurenční prodejny“ stávají jakousi prodlouženou sítí prodejen firmy Orfa. Je zde také patrná spolupráce a vzájemná pomoc.

3. Podpora prodeje a reklama

Podpora prodeje inzercí a reklamou a dalšími prostředky je důležitou součásti marketingového mixu. Zahrnuje soubor různých motivačních nástrojů. Převážně krátkodobého charakteru vytvářených pro stimulování rychlejších nebo větších nákupů určitých výrobků či služeb. Zatímco reklama přesvědčuje o důvodu koupě, podpora prodeje představuje konkrétní motiv koupě. Podpora prodeje s reklamou tak představuje neodmyslitelnou součást zdravého fungování podniku. A to ať se jedná o jakoukoliv formu, která splňuje definici podniku.

Reklamou se rozumí placená, neosobní prezentace myšlenek, zboží a služeb prostřednictvím různých médií.

Podpora prodeje je jakýkoliv časově omezený program prodejce, snažící se učinit svou nabídku atraktivnější pro zákazníky. Klíčovým prvkem je časová omezenost. Dělí se v zásadě na
1)podporu prodeje v maloobchodě
2)podporu prodeje zprostředkovatelům (velkoobchodníci, distributoři, maloobchodníci)
3)podpora prodeje spotřebitelům
Podpora prodeje ve firmě Orfa hraje důležitou roli. Jelikož firma se firma pohybuje v odvětví kde je silnější konkurence dále pak regionu, kde je malá koupěschopnost a vysoká nezaměstnanost. Tyto a mnohé další faktory determinují možnosti firmy. Proto firma hledá cesty jak „přilákat“ resp. udržet zákazníka a dobré jméno. K tomu ji pomáhají nemalou měrou prvky podpory prodeje.

3.1 Podpora prodeje v maloobchodě

Podpora prodeje v maloobchodě je nabízená maloobchodníky spotřebitelům. Ovlivňují ji tři faktory. Za prvé, maloobchodníci ji mohou uskutečňovat ze své vlastní iniciativy, vycházející z jejich vlastní analýzy maloobchodního prostředí. Za druhé , maloobchodní podpora prodeje může být ovlivněna výrobci prostřednictvím podpory prodeje zprostředkovatelům, jejímž cílem je motivace maloobchodníka, aby podporoval prodej zboží výrobce. Třetím a nejdůležitějším faktorem je silný vliv konkurence. Příčinou její intenzity v maloobchodě je relativně snadný vstup firem na trh, velké množství účastníku soutěže a stálá inovace forem maloobchodu. Pro každého maloobchodníka je výhodné ponechat si co nejvíce výhod z obchodní smlouvy s výrobcem a přenést z ní na spotřebitele jen co nejmenší podíl. Konkurence tudíž stimuluje maloobchodníky k přenášení podpory prodeje zprostředkovatelům na spotřebitele.
Maloobchodníci mohou vybírat z celé řady typů podpory prodeje."

Poznámka

Tato práce obsahuje fotografie, tabulky a grafy. Čistého textu je v práci cca 7,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14434
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse