Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Organizační a řídicí struktury podniku

Organizační a řídicí struktury podniku

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje organizační a řídicí struktuře podniku. V rámci organizační struktury rozebírá její uspořádání i základní typy. Následně předkládá dvě stránky organizačního systému, a to formální a neformální. Sleduje řídicí jednotky i základní typy řídicích struktur.

Obsah

1.
Organizační struktura
1.1.
Hierarchické uspořádání organizační struktury
1.2.
Základní typy organizačních struktur
1.2.1.
Funkcionální organizační struktura
1.2.2.
Liniová organizační struktura
1.2.3.
Liniově-štábní organizační struktura
1.2.4.
Procesní organizační struktura
1.2.5.
Výrobková organizační struktura
1.2.6.
Geografická organizační struktura
1.2.7.
Maticová (projektová) výrobní struktura
1.2.8.
Další typy organizačních struktur
2.
Řídicí struktura
2.1.
Formální stránka
2.2.
Neformální stránka
2.3.
Řídicí jednotky
2.3.1.
Typy řídicích jednotek podle vztahu vedoucího pracovníka
2.3.2.
Typy řídicích jednotek dle vztahu k transformačním procesům
2.3.3.
Stupně řízení organizačních procesů
2.4.
Základní typy řídicích struktur
2.4.1.
Útvarové řídicí struktury
2.4.2.
Věcné řídicí struktury

Úryvek

"3. Řídící struktura

Řídící strukturu tvoří lidské prvky, mezi nimiž jsou informační vazby, které mají charakter vztahů nadřízenosti, podřízenosti a spolupráce. Základním prvkem je člověk, který svými znalostmi a zkušenostmi ovlivňuje nejen řídící strukturu, ale i celý řídící proces. Jeho přítomnost ovlivňuje také vznik dvou stránek organizačního systému, a to formální a neformální.

3.1.1. Formální stránka

Je charakterizována řadou organizačních norem, které mají zajistit strukturu pro dosažení cílového chování. Při jejich zavádění je třeba si uvědomit, že:
- vše, co je určováno normami, se hůře přizpůsobuje změnám než to, co je mimo rámec formálních úprav. Proto by se neměla překročit určitá míra směrnic.
- formální úpravy jsou vyjádřením představ tvůrců organizačního systému o jeho ideálním chování a jsou podloženy jejich mocí.

Základní organizační normy jsou:

Statut nebo stanovy, které vymezují účel podniku, právní formu a postavení, základní vazby k okolí, organizační celky nižšího řádu (dceřinné společnosti, závody, divize), statutární orgány podniku, vztah k odborovým orgánům apod.

Organizační řád, jenž upravuje provozní podmínky organizace. Obsahuje:
- všeobecnou část - vymezuje předmět činnosti, obecné zásady organizačního uspořádání, práva a povinnosti pracovníků a soustavu organizačních norem
- speciální část - vymezuje kompetence jednotlivých útvarů a vybraných funkcí, součástí je organizační schéma organizace a jejích jednotlivých úseků
- pracovní řád - upravuje práva, povinnosti a odpovědnosti pracovníků a jejich vztahy k organizaci včetně sankcí za jeho porušení, upravuje formy účasti a pravomoci odborových orgánů v pracovních vztazích

Mezi dílčí organizační normy (podle druhu a velikosti podniku) patří:
- spisový řád, upravující oběh písemných dokladů v podniku včetně jejich archivace a skartace
- podpisový řád, vymezující pravomoc a odpovědnost řídících pracovníků na jednotlivých funkčních místech při podepisování písemností"

Poznámka

Jedná se o seminární práci z teorie řízení na ČZU v Praze.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11737
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse