Organizování

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text seznamuje s organizováním. Vypisuje jeho cíle, vysvětluje základní pojmy a předkládá různá schémata organizačních struktur. Definuje pravomoc, moc, centralizaci a decentralizaci. Popisuje učící se organizace.

Obsah

1.
Organizování
1.1.
Cíle
1.2.
Formální a neformální organizace (schéma)
1.3.
Některé z účelů organizování
1.4.
Funkcionální rozdělení (schéma)
1.5.
Rozdělení podle produktů (schéma)
1.6.
Výrobková organizační struktura (schéma)
1.7.
Teritoriální organizační struktura (schéma)
1.8.
Vytváření organizačních jednotek podle typu zákazníků (Banka) – schéma
1.9.
Organizace s úzkým rozpětím managementu (schéma)
1.10.
Organizace se širokým rozpětím managementu (schéma)
1.11.
Faktory, ovlivňující rozpětí managementu
1.12.
Rozdíly v rozsahu řízení (schéma)
2.
Pravomoc a moc
2.1.
Základy moci
2.2.
Liniové a zaměstnanecké organizační vztahy (schéma)
2.3.
Delegování funkcionální pravomoci (schéma)
3.
Centralizace
3.1.
Typy centralizace
3.2.
Decentralizace
3.3.
Decentralizace jako filosofie a taktika
3.4.
Tendence centralizace a decentralizace
3.5.
Delegování pravomoci
3.6.
Proces delegování
3.7.
Překonávání slabých stránek delegování
3.8.
Faktory ovlivňující úroveň centralizace a decentralizace
3.9.
Výhody decentralizace
3.10.
Nevýhody decentralizace
3.11.
Mechanistická a organická organizace (schéma)
3.12.
Závěry Joan Woodwardové o technologii, struktuře a efektivnosti
3.13.
Funkcionální organizační struktura (schéma)
4.
Podnikání
4.1.
Inovace a podnikatelství
4.2.
Proces organizování (schéma)
4.3.
Logika organizování
4.4.
Základní otázky pro efektivní plánování
4.5.
Silné a slabé stránky tradičního projektování organizací
4.6.
Maticová organizační struktura (engineering)
4.7.
Typické problémy vznikající v důsledku maticového managementu
4.8.
Organizační struktura podle strategické obchodní jednotky „SBU“ (schéma)
5.
Učící se organizace
5.1.
Vlastnosti učící se organizace
5.2.
Pět fází růstu s krizovými přechody (schéma)
5.3.
Porovnání plánování v Japonsku, Číně a USA
5.4.
Porovnání organizování v Japonsku, Číně a USA
6.
Shrnutí

Úryvek

"Pravomoc a moc

• MOC :
(Širší pojem než pravomoc.)
Je to možnost jednotlivců nebo skupin měnit nebo ovlivňovat názory či chování
ostatních členů nebo skupin.

• PRAVOMOC :
V organizaci je to právo, příslušné dané pozici (a jeho prostřednictvím i právo
osoby zastávající tuto pozici), používat volnost k rozhodování, které ovlivňuje ostatní. Je
jedním z typů moci, ustavené v organizační struktuře.

Základy moci
• Legitimní moc – formálně dána pozicí, odvozená z kulturního systému práv a
povinností, akceptovatelná pro lidi, kteří se chtějí chovat „legitimně“.
• Moc z odbornosti jednotlivce nebo skupiny – moc znalostí (lékaři, právníci,
univerzitní profesoři, …).
• Moc z důvěry – umožňuje lidem, kterým ostatní důvěřují, prosazovat své myšlenky
(M. L. King, herecké hvězdy, váleční hrdinové, …).
• Odměňovací moc – pochází z možnosti některých lidí poskytovat odměny
(univerzitní profesoři, …).
• Moc donucovací – je jiného typu a formálně vychází z legitimní moci, její síla
spočívá v trestání, pokud vzroste neposlušnost či odpor podřízených.
(I když pravomoc představuje oprávnění k volnému rozhodování, téměř nevyhnutelně
pochází z poziční nebo legitimní moci.)
Princip jednoznačného přiřazení v organizační struktuře
Čím jasnější je linie pravomocí od nejvyšší pozice managementu v podniku a jakékoliv
podřízené pozici, tím jasnější je odpovědnost za rozhodování a komunikace v podniku
efektivnější.

Liniová pravomoc
Vyplývá z principu jednoznačného přiřazení a je to vztah, ve kterém nadřízený vykonává
přímé vedení podřízeného – vztah pravomoci v přímé linii.

Zaměstnanecký vztah
Podstata zaměstnaneckého vztahu je poradní. Úkolem lidí v čistě zaměstnaneckých pozicích
je zkoumat, vyhledávat a dávat radu liniovým manažerům.

Funkcionální pravomoc
Funkcionální pravomoc je právo, které je delegováno jednotlivci nebo organizační jednotce
pro kontrolování specifických procesů, praktik, taktik a jiných záležitostí, které se vztahují k
činnostem, realizovaným osobami v jiných organizačních jednotkách."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 9 stran. Práce obsahuje schémata a tabulky.
Práce je ve formátu Adobe Acrobat *.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19107
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse