Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ošetřovatelství jako vědní disciplína

Ošetřovatelství jako vědní disciplína


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text velmi stručně informuje o ošetřovatelství jako vědní disciplíně. Uvádí definici ošetřovatelství. Heslovitě vypisuje nejen základní obory a cíle ošetřovatelství, ale také jeho hodnoty a charakteristické rysy moderního ošetřovatelství.

Obsah

1.
Ošetřovatelství – definice
2.
Základní obory ošetřovatelství
3.
Cíle ošetřovatelství
4.
Hodnoty, na kterých se zakládá ošetřovatelství
5.
Charakteristické rysy moderního ošetřovatelství

Úryvek

"Ošetřovatelství je láska k lidem, moudrost a pomoc.
Je to jediné povolání kde máme možnost být od prenatálního období až do smrti.
Ošetřovatelství má pomáhat nemocným i zdravým vykonávat činnosti prospívající zdraví, uzdravování nebo zabezpečení pokojné smrti, které by vykonávali bez pomoci kdyby měli potřebnou sílu, víru a vědomosti. Také je úlohou sester pomoct nemocným získat co nejrychlejší soběstačnost.
Předmětem ošetřovatelství je zkoumat ošetřovatelské aspekty starostlivosti o jedince a skupiny Tj. interakce a determinance mezi osobou, zdravým a prostředním vzniklé z požadavků…
Základní obory ošetřovatelství
• Všeobecné ošetřovatelství
• Dějiny ošetřovatelství
• Metody ošetřovatelství
Cíle ošetřovatelství
• Podporování pozitivního zdraví
• Pomáhat jednotlivci, rodině, skupinám, dosáhnout tělesné, duševní a sociální zdraví
• Dělat pacienta spoluodpovědným za jeho zdraví
• Snížit negativní vliv nemoci na celkový stav člověka
• …
Hodnoty, na kterých se zakládá ošetřovatelství
• Uznání a respektování každé lidské bytosti
• Chápání člověka a jeho komplexnosti- holismus (uznat ostatní potřeby např. víra…)
• Uznání faktorů, které ovlivňují přežívání zdraví a nemoci
• Uznání potřeby podporovat a udržovat zdraví po celý život
• Přesvědčení, že lidi mají právo spolurozhodovat o své péči
Charakteristické rysy moderního ošetřovatelství
• Individualita
• Holistický přístup
• Preventivní charakter péče
• Týmová práce
• Vědecký přístup sestry
• Aktivní péče"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ba4b80cf2ae5.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Hodnoty_osetrovatelstvi.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse