Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Otázky je státnicím z mikroekonomie ZČU 3

Otázky je státnicím z mikroekonomie ZČU 3

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text určený k přípravě ke státním závěrečným zkouškám seznamuje s chováním spotřebitele a formováním poptávky.

Obsah

1.
Chování spotřebitele a formování poptávky na trhu výrobků a služeb
1.1
Cíl spotřebitele, funkce celkového a mezního užitku
1.2
Kardinalistická teorie užitku, Gossenovy zákony a odvození křivky poptávky
1.3
Ordinalistická teorie užitku, indiferenční analýza, odvození křivky poptávky
1.4
Substituční a důchodový efekt, cenová elasticita poptávky a faktory, které ji ovlivňují
1.5
Konstrukce tržní poptávky a faktory ovlivňující její posun

Úryvek

“a) cíl spotřebitele, funkce celkového a mezního užitku
Cílem spotřebitele je maximalizace užitku = subjektivní pocit uspokojení plynoucí ze spotřeby jednotlivých statků. Je ovšem omezen svým příjmem. Řeší otázku: Jak rozdělit svůj důchod, aby co nejlíp uspokojil své potřeby? Poměřuje dvě veličiny: uspokojení potřeb a náklady (výdaje dány tržními cenami).
MU > P efekt ze spotřeby další jednotky je vyšší, než výdaje potřebné na jeho získání, spotřebitel je ochoten vynaložit vyšší částku než je její cena. MU klesá s růstem objemu ss, při určitém množství statku se tedy MU s cenou vyrovná.
MU < P  spotřebitel dá přednost jiným ss a nákup tohoto statku bude omezovat, dokud se MU s cenou nevyrovná. Tehdy spotřebitel nakoupí optimální množství (při daných omezeních – důchod a ceny statků). (MU=P) Spotřebitel tak získává a maximalizuje spotřebitelský přebytek = rozdíl mezi užitkem z produktu a jeho tržní cenou.
Optimální kombinace ss: spotřebitel nemůže svůj TU zvýšit tím, že ztrátu jednoho nahradí větším množstvím jiného statku.
Podmínkou pro optimum: rovnost MU všech spotřebovávaných statků ve vztahu k jejich P.
Funkce celkového užitku závisí na množství spotřebovávaných statků a lze ji zapsat jako: TU = f(X1,X2...Xn), kde X1...Xn jsou množství spotřebovávaných statků.
Mezní užitek ze spotřeby další jednotky statku X je definován jako parciální derivace TU podle X: MU = ∂TU/∂X
b) kardinalistická teorie užitku, Gossenovy zákony a odvození křivky poptávky
Přístup předpokládající měřitelnost spotřebitelova uspokojení. (neoklasická teorie, kardinalisté: Jevons, Menger, Walras, Marshall)
• 1. Gossenův zákon – zákon klesajícího mezního užitku: MU klesá s jeho rostoucí spotřebou, nejvyšší přírůstek uspokojení potřeb přinese první spotřebovaná jednotka statku, každá další má pro spotřebitele menší význam. TU se s růstem objemu spotřebovávaného statku zvyšuje stále pomaleji = sklon klesá; křivka je rostoucí, protože TU s množstvím spotřebovávaného statku roste. TU určitého množství statku je dán maximální peněžní částkou, kterou je za ně spotřebitel ochoten zaplatit, MU je určen peněžní částkou, kterou je spotřebitel ochoten zaplatit za nákup další jednotky statku.
• 2. Gossenův zákon – zákon rovnosti mezních užitků, základ pro určení optima spotřebitele. MU statku 1/P statku 1 = MU statku 2/P statku 2 = MU statku X/P statku X. Spotřebitel porovnává, jaký užitek mu přinesou peněžní prostředky vynaložené na nákup jednotlivých statků. Racionálně jednající spotřebitel tedy zvyšuje objem nákupu určitého zboží až do bodu, kdy se MU poslední peněžní jednotky vynaložené na jeho nákup rovná MU poslední peněžní jednotky vynaložené na nákup všech ostatních statků.
Zvýšení množství ss  pokles MU a naopak.
• 3. Gossenův zákon - omezený čas je rozdělován mezi pracovní (získání produktů) a volný (spotřeba produktů). V důsledku toho provádíme volbu, jejíž výsledek závisí na našich potřebách (a preferencích). Vazba mezi užitkem a cenou: Produkt musí být užitečný, aby spotřebitel zaplatil cenu (přístup strany poptávky), výše ceny však dána výší nákladů na jeho výrobu (přístup strany nabídky). Aby mohlo dojít ke směně statku, musí trh najít cenu, která je vyšší (případně stejná), než náklady výrobce a zároveň nižší (případně stejná), než užitek ze spotřeby statku spotřebitelem.
Odvození křivky poptávky - ∆P  P ≠ MU, nakupované množství není optimální. Se změnou ceny se musí změnit i objem nákupu. Zvýšení P našeho statku  je méně lákavý  vynakládá menší část důchodu  objem spotřeby tohoto statku klesne  MU roste. => vyrovnání MU tohoto statku vzhledem k ceně s MU ostatních statků => optimum se obnoví."

Poznámka

Vypracováno k bakalářským zkouškám v roce 2009.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16800
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse