Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pachatelství, spolupachatelství v trestním právu - referát

Pachatelství, spolupachatelství v trestním právu - referát


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovaný referát, který seznamuje s pojmem a znaky spáchání trestného činu. Zmíněna je také trestnost a beztrestnost pachatelství a spolupachatelství v trestním právu.

Obsah

1.
Pojem trestný čin
2.
Znaky trestného činu
3.
Trestnost a beztrestnost pachatelství
4.
Spolupachatelství

Úryvek

"Úmysl při spolupachatelství musí směřovat ke spáchání TČ společným jednáním, přičemž dohoda o spolupachatelství nemusí být výslovná. Stačí, když si je spolupachatel vědom, že jednání ostatních spolupachatelů směřuje společně s jeho vlastním jednáním ke spáchání TČ, a je s tím v daném případě srozuměn.

Spolupachatelství je možné jen u úmyslných TČ.Spolupachatelé se posuzují z hlediska trestnosti tak, jako by TČ spáchal každý sám (proto se např. přičítá celá způsobená škoda každému ze spolupachatelů).

Spolupachatelství je třeba odlišovat od souběžného pachatelství, při kterém několik pachatelů jedná zaviněně, např. na stejném místě v podstatě stejným způsobem, avšak chybí jim úmysl společným jednáním spáchat TČ."

Poznámka

Vhodné jako materiál ke zkoušce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4635a3e035d45.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Pojem_spolupachatelstvi.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse